01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CSR) Brak daty publikacji
maj 2006 - październik 2007

ang: „Mainstreaming Corporate Social Responsibility (CSR) Among SMEs"

WARTOŚĆ

Całkowita wartość projektu 127 440,00 EUR.
Dofinansowanie projektu 75% kosztów kwalifikowanych

OPIS PROJEKTU I CEL

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochrony środowiska w swoich strategiach i działaniach. Bycie społecznie odpowiedzialnym nie oznacza wyłącznie spełnienia wymogów formalnych i prawnych, oznacza także inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska oraz utrzymywanie dobrych stosunków z otoczeniem.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie świadomości przedsiębiorców, menedżerów firm, przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat społecznej odpowiedzialności biznesu: koncepcje CSR, potrzebę uwzględniania i stosowania CSR w działalności firmy, informacje o firmach społecznie odpowiedzialnych, podejmowanych inicjatywach. Szczególny nacisk kładziony jest na przekazanie informacji o potencjalnych korzyściach, jakie mogą osiągnąć przedsiębiorcy, menedżerowie firm i innych instytucji stosując CSR.

Cele projektu:

  • Rozpowszechnianie informacji o CSR wśród przedsiębiorców, menadżerów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych instytucji,
  • Identyfikacja i zbieranie przykładów Best Practicent. CSR,
  • Promocja zasad, koncepcji, zalet stosowania CSR,
  • Organizacja 5 seminariów informacyjnych przybliżających zagadnienia CSR przedsiębiorcom, menadżerom, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz innym instytucjom.

EFEKTY

Zwiększenie świadomości przedsiębiorców nt. współczesnych trendów rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu.

PARTNERZY

Organizacje biorące udział w projekcie:

  1. EIC DK 057
  2. EIC UK 559
  3. EIC IR 306
  4. EIC LT 802
  5. EIC HU 727
  6. EIC PL411

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS