01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości Brak daty publikacji
styczeń 1995 – grudzień 1999

WARTOŚĆ

19 milionów UDS (PFFR zarządzała kwotą 9,5 mln UDS)

OPIS PROJEKTU

Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości (PBEP) był inicjatywą Rządu Polskiego i Brytyjskiego, finansowaną ze środków Funduszu Know-How, skierowaną na rozwój oraz wspieranie sektora małych i średnich firm w dwóch regionach Polski wschodniej, lubelskim i białostockim. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego była podmiotem realizującym Program w byłym województwie białostockim, a po reformie administracyjnej kraju (1999), w województwie podlaskim. PBEP obejmował dwie grupy narzędzi wspierających rozwój przedsiębiorczości, finansowe i niefinansowe. W zakresie obydwu grup narzędzi osiągnięto znaczące efekty.

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie podlaskim ze wszystkich branż (główni beneficjeci PBEP-u) – ok. 4.500 podmiotów;
 • Głównie małe i średnie firmy spoza regionu oraz zagraniczne, wschodnie i zachodnie – w zakresie misji gospodarczych, wystaw – ok. 600 podmiotów;
 • Jednostki samorządu terytorialnego – 12;
 • Lokalne instytucje szkoleniowe - 14;
 • Regionalne oraz lokalne instytucje otoczenia biznesu (stowarzyszenia, izby, kluby biznesu, etc.) – 15;
 • Regionalne banki – 8;

EFEKTY

W zakresie niefinansowych elementów programu:
 • Utworzenie 8 lokalnych centrów przedsiębiorczości o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5 tys m2, udostępnionej 65 firmom zatrudniającym łącznie ok. 320 osób;
 • Utworzenie 7 lokalnych centrów wspierania biznesu, które udzieliły ok. 8.100 porad gospodarczych, przygotowały 229 biznes planów oraz 279 wniosków kredytowych na rzecz MSP ( z tego skredytowanych 168), co pozwoliło na utworzenie 483 nowych miejsc pracy;
 • Realizacja 383 subsydiowanych kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz komputerowych na rzecz 6.113 osób, z których ok. 1000 uzyskało pracę (szkolenia administrowane przez Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o., spółkę zależną PFRR);
 • Realizacja przez 25 akredytowanych konsultantów 160 projektów doradczych prowadzących do wzrostu zatrudnienia w MSP o 320 osób;
 • Organizacja targów, misji gospodarczych, seminariów oraz konferencji, w których udział wzięło 2.616 podmiotów;

W zakresie finansowych elementów programu:

 • Utworzenie regionalnego funduszu poręczeniowego na rzecz MSP (Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., spółka zależna PFRR), udzielenie 240 gwarancji na łączną kwotę 5.310 tys. UDS, z których żadna nie została zrealizowana; jako skutek powstało 317 nowych miejsc pracy;
 • Utworzenie regionalnego funduszu kapitałowego na rzecz MSP (Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o., spółka zależna PFRR), dokonanie 9 inwestycji kapitałowych na łączną kwotę 1.180 tys. USD, realizacja 1 inwestycji na kwotę 230 tys. USD; jako skutek powstało 173 nowe miejsca pracy.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Fundusz Know-How

PARTNERZY

Fundusz Know-How, British Council, władze krajowe, władze regionalne, władze lokalne, różne podmioty gospodarcze

UWAGI

Projekt uznany za ‘dobry przykład’, prezentowany m.in. na Międzynarodowej Konferencji Donatorów w Rio de Janeiro’1999
 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS