01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
Zastosowanie „Metodologii Obserwacji Technologii” do oceny wpływu Regionalnej Strategii Innowacyjności na sektor MSP (INNOWATCH) Brak daty publikacji
czerwiec 2005 - luty 2008

ang.: Application of Technology Watch Methodology for Assessment of Regional-Innovation Policy Impact on SMEs. (Innowatch)

WARTOŚĆ

Koszt całego projektu wynosi 998 748,20 EUR
Dofinansowanie Komisji Europejskiej na poziomie 50 % (ok. 499 374,00 EUR)

OPIS PROJEKTU I CEL

Założeniem projektu INNOWATCH jest identyfikacja oraz rozwój narzędzi umożliwiających ocenę pomiaru efektywności wdrażania regionalnej strategii innowacji w odniesieniu do sektora MSP. Opracowane narzędzia pomiaru efektywności zostaną wdrożone w czterech partnerskich regionach:

Comunidad de Madrid (Hiszpania), Sycylia (Włochy), Ile-de-France (Francja), Podlasie (Polska)

Cele Projektu:

  • Podniesienie świadomości nt. regionalnej polityki innowacyjności wśród przedsiębiorców,
  • Opracowanie wspólnych metod oceny wpływu regionalnej polityki innowacyjności na gospodarkę regionalną, sektor MSP
  • Wdrożenie wypracowanych metod oceny w każdym z partnerskich regionów.
  • Wykonanie wewnątrz regionalnej analizy porównawczej identyfikującej sukces lokalnej polityki oraz identyfikacja możliwości ich wdrożenia w pozostałych regionach.
  • Wymiana przykładów dobrych praktyk oraz pogłębianie dalszej współpracy pomiędzy organizacjami biorącymi udział w projekcie.

EFEKTY

Efekty będą znane po zakończeniu realizacji projektu.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu.

PARTNERZY

  1. CEIM: Confederation of Employers and Industries of Madrid Region. Hiszpania.
  2. CCR: Consorcio Catania Ricerche. Sycylia, Włochy
  3. CCIP: Paris Chamber of Commerce and Industry (Ile- de-France, Francja)
  4. PFRR: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Podlaskie, Polska

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS