01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
Internet w działalności małej i średniej firmy (PHARE) Brak daty publikacji
sierpień - wrzesień 2000

WARTOŚĆ

8 tysięcy EURO

OPIS PROJEKTU

Projekt był realizowany przez Podlaskie Centrum Euro Info działające przy Fundacji.
Przeprowadzono badania ankietowe, które pozwoliły ocenić stopień wykorzystania Internetu w małych i średnich firmach oraz zidentyfikować potrzeby w tym zakresie. Zorganizowane zostały warsztaty nt. posługiwania się Internetem. W kilku wybranych firmach, które zadeklarowały chęć korzystania z Internetu przeprowadzono szkolenia z zakresu jego obsługi oraz zainstalowano modemy. Końcowym etapem projektu była konferencja podsumowująca dotychczasowe doświadczenia zdobyte w ramach projektu oraz prezentująca nowe możliwości dla małych i średnich firm płynące z wykorzystania Internetu. Wydany został pakiet startowy "Firma w Internecie" na dysku CD-ROM.

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

220 osób — reprezentanci firm z sektora MSP w regionie

EFEKTY

  • przeprowadzenie ankiety dotyczącej Internetu wśród 100 firm z sektora MSP
  • przeprowadzenie warsztatów "Jak stosować Internet w Biznesie" dla 10 firm z sektora MSP
  • doradztwo i uruchomienie stron internetowych w 4 firmach
  • przygotowanie i przeprowadzenie konferencji "Nie tylko e-commerce - zastosowanie Internetu w działalności małej i średniej firmy" dla 100 osób
  • wydanie oraz dystrybucja pakietu startowego na dysku CD-ROM "Firma w Internecie" w ilości 1000 egzemplarzy

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Framework Consulting DFK

PARTNERZY

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, inne Centra Euro Info w Polsce
 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS