01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
Szkolny Klub Przedsiębiorczości Brak daty publikacji
wrzesień 2002 – 31 styczeń 2003

WARTOŚĆ

64430 PLN (w tym 49630 PLN dotacji przekazanej przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej)

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest promowanie aktywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poprzez utworzenie sieci Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości oraz wdrożenie pakietu szkoleniowego nastąpiła aktywizacja osób młodych w kierunku przedsiębiorczości, nauczenie kreatywnego myślenia i innowacyjnego podejścia do produktów i usług. Pakiet szkoleniowy składający się ze szkoleń oraz przeprowadzone spotkania z przedsiębiorcami dostarczyły uczniom – bezpośrednim beneficjentom, odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomogły wypracować umiejętności poruszania się w warunkach konkurencji na ich własnym lokalnym rynku. Forma przekazywania informacji i wiedzy w proponowanej postaci, a przede wszystkim utworzenie klubów jest nowatorską propozycją w systemie edukacji w województwie podlaskim. Klub stał się dla młodzieży oraz nauczycieli nowym wyzwaniem oraz interesującą ofertą połączoną z zadaniem praktycznym. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z siedmiu powiatów województwa podlaskiego: białostocki, augustowski, bielsko-podlaski, moniecki, hajnowski, siemiatycki i sokólski.

Do Klubów należą zainteresowani uczniowie z danej szkoły. Spośród uczniów zostały wytypowane bezpośrednio przez nauczycieli oraz samorząd szkolny docelowe 20-osobowe grupy szkoleniowe. W trakcie realizacji projektu wyłoniono i przeszkolono 7 najlepszych zespołów-liderów przedsiębiorczości, które uczestnicząc w warsztatach będą w stanie samodzielnie przeprowadzić analizę rynkową, na tej bazie stworzyć koncepcję nowej firmy/produktu oraz zaprezentować ją opinii publicznej podczas konferencji podsumowującej projekt. Wyłonione zostaną dwie grupy, które zaprezentują najciekawszy pomysł na biznes i zostaną nagrodzone zestawami komputerowymi przekazanymi na potrzeby Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

Ogólna liczba bezpośrednich beneficjentów objętych szkoleniem wynosi 140 osób oraz 7 nauczycieli-opiekunów klubów. Ponadto liczbę pośrednich beneficjentów Klubów określono na 3000 osób, tj. uczniów z zaangażowanych szkół

EFEKTY

Efekty bezpośrednie:

 • Utworzono sieć siedmiu Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości oraz wdrożono pakiet szkoleniowy.

 • Wyłoniono i przeszkolono 140 najbardziej aktywnych i kreatywnych uczniów z zakresu przedsiębiorczości

 • Opracowano pakiet szkoleniowy dostosowany do wybranych zagadnień, powielony i przekazany uczniom

 • Moduły pakietu szkoleniowego:

1. Działaj zgodnie z prawem!

 • Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Postawy prawa gospodarczego.

2. Poznaj rynek i dbaj o klienta!

 • Badanie rynku.

 • Marketing w małej firmie.

3. Zdobądź kapitał!

 • Finansowanie firmy.

 • Planowanie finansowe.

4. Planuj i działaj skutecznie!

 • Zarządzanie małą firmą.

 • Biznes plan

 • Działania promocyjne - informacje prasowe w trzech regionalnych dziennikach prasowych, patronat medialny Gazety Wyborczej, informacje w oddziale telewizji regionalnej TVP3 Białymstoku.

 • Informacja o przedsięwzięciu przekazana do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 • 2 spotkania organizacyjne dyrekcji, nauczycieli–opiekunów klubu oraz samorządu uczniowskiego z każdej szkoły z doradcami przedsiębiorczości oraz koordynatorami projektu.

 • Przeprowadzenie szkoleń (4 spotkania po dwa moduły)

 • Zorganizowanie spotkań z przedsiębiorcami

 • Przeprowadzenie praktyk w Centrach Wspierania Biznesu

 • Przeprowadzenie warsztatów (6 spotkań).

Ostateczne wyniki projektu będą znane po jego zakończeniu.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Narodowy Bank Polski

W ramach programu edukacji ekonomicznej

PARTNERZY

Siedem szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim:

1. Zespół Szkół Rolnicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

ul. Długa 130, 17-300, Siemiatycze

2. Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej -Curie Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. J. Piłsudskiego 7, 17-200, Hajnówka

3. II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza

ul. Kopernika 4, 17-100, Bielsk Podlaski

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

ul. Tysiąclecia 15, 19-100, Mońki

5. Liceum Ekonomiczne w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Grodzieńska 76, 16-100, Sokółka

6. XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

ul. Grottgera 9, 15-225, Białystok

7. Augustowskie Centrum Edukacyjne

Al. Kardynała Wyszyńskiego 3, 16-300, Augustów

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS