01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
Startuj w Biznesie Brak daty publikacji
marzec 2010 - luty 2012

WARTOŚĆ

Koszt całego projektu 3 946 768,00 PLN, dofinansowanie z EFS w wysokości 85% wartości projektu oraz z Budżetu Państwa — 15%

OPIS PROJEKTU I CEL

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z Uniwersytetem w Białymstoku realizują projekt „Startuj w Biznesie” w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców województwa podlaskiego oraz pomoc w uruchomieniu 60 nowych przedsiębiorstw, tym samym wsparcie samozatrudnienia.

Dla uczestników projektu oferujemy:

 • Doradztwo
 • Warsztaty interpersonalne z elementami przedsiębiorczości, w tym:
  • efektywna komunikacja
  • zdobywanie informacji
  • rozwiązywanie konfliktów
  • asertywność, itd.
 • Warsztaty prowadzenia działalności gospodarczej:
  • biznes plan
  • podatki pośrednie i bezpośrednie
  • kadry
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • obsługa klienta
  • technologie ICT, itd.
 • Sesje mentoringowe
 • Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 60 Beneficjentów Ostatecznych:
  • jednorazowa dotacja inwestycyjna dla 60 osób wyłonionych po ocenie biznes planów sporządzonych po przebyciu warsztatów szkoleniowych z tego zakresu, w wysokości do 40.000 zł brutto
  • podstawowe wsparcie pomostowe dla 60 Beneficjentów Ostatecznych, którzy zarejestrują działalność gospodarczą, po 1250 zł brutto przez okres 6 miesięcy
  • przedłużone wsparcie pomostowe dla 12 Beneficjentów Ostatecznych, którzy założyli działalność gospodarczą i wykażą potrzebę dalszego wsparcia w celu utrzymania płynności finansowej, po 1250 zł brutto przez okres kolejnych 6 miesięcy

EFEKTY

 • Z doradztwa skorzystało 140 osób
 • W warsztatach interpersonalnych z elementami przedsiębiorczości wzięło udział 140 osób
 • W warsztatach prowadzenia działalności gospodarczej wzięło udział 140 osób

  • biznes plan
  • podatki pośrednie i bezpośrednie
  • kadry
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • obsługa klienta
  • technologie ICT, itd.
 • W sesjach mentoringowych wzięło udział 140 osób
 • Wsparcie finansowew formie bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 64 Beneficjentów Ostatecznych:
  • jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości do 40.000 zł brutto otrzymały 64 osoby wyłonione po ocenie biznes planów sporządzonych po przebyciu warsztatów szkoleniowych z tego zakresu
  • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1250 zł brutto miesięcznie przez okres 6 miesięcy otrzymało 61 Beneficjentów Ostatecznych, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą,
  • przedłużone wsparcie pomostowe po 1250 zł brutto przez okres kolejnych 6 miesięcy otrzymało 16 Beneficjentów Ostatecznych, którzy założyli działalność gospodarczą i wykazali potrzebę dalszego wsparcia w celu utrzymania płynności finansowej

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego

PARTNERZY

 1. Lider: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 2. Partner: Uniwersytet w Białymstoku

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS