01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
EURESP: "Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Enterprise Europe Network" Brak daty publikacji
kwiecień 2010 - marzec 2012

WARTOŚĆ

Koszt całego projektu 225 000 euro, dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 80% wartości projektu

OPIS PROJEKTU I CEL

Fundamentalnym celem projektu EURESP jest pomoc regionalnym mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w postaci konsultacji, warsztatów i seminariów związanych z tematyką środowiskową co pozwoli im zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i tym samym zaoszczędzić pieniądze.

Projekt skupia się na trzech sektorach:

 • zarządzanie odpadami (waste management)
 • przemysł spożywczy
 • produkcja materiałów budowlanych.

Drugim celem jest wsparcie i działania koordynujące skierowane do sektora usług związanych z ochroną środowiska, które ma doprowadzić do zwiększenia jakości usług oraz zainteresowania nimi w poszczególnych regionach krajów biorących udział w projekcie.

EFEKTY

 • Analiza rynku woj. podlaskiego w kierunku świadczeniodawców usług „środowiskowych” dla przedsiębiorstw i instytucji.
 • Stworzenie lokalnego partnerstwa pomiędzy instytucjami świadczącymi usługi (environmental service providers - ESP). Podpisano 7 umów współpracy z lokalnymi ESP.
 • Stworzenie bazy wiedzy dla całego regionu dotyczącej wybranych sektorów (narzędzia i metody zmiany działań MŚP na bardziej ekologiczne, np. wdrażanie dyrektyw środowiskowych). Promocja i rozpowszechnienie bazy.
 • Organizacja 3 warsztatów i 7 seminariów.
 • Realizacja 8 usług środowiskowych lokalnym MSP.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Agencja ds. konkurencyjności i innowacyjności [Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI)]

PARTNERZY

 1. The Chamber of Commerce of Cantabria (COCIN), Spain
 2. Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ), Germany
 3. ASTER Science Technology Business (ASTER), Italy
 4. Podlaska Regional Development Foundation (PRDF), Poland
 5. Regional Advisory and Information Centre Presov (RAIC), Slovakia

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS