01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
 
 
Broszura informacyjna "Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia" 2006/01/25

Broszura informacyjna zatytułowana "Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia" kończy projekt realizowany w ramach inicjatywy „Local Cooperation” i stanowi cenne źródło informacji o organizacjach wspierających przedsiębiorczość w regionie.

Publikacja powstała w wyniku spotkań grupy roboczej oraz na podstawie materiałów konferencyjnych. Tłem projektu była współpraca pomiędzy ośrodkami oraz możliwość wywierania większego wpływu na zachodzące zmiany w sektorze MSP poprzez bezpośrednie i pośrednie wspieranie przedsiębiorczości.

 
 
Podsumowanie konferencji "Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia" 2005/09/14

Konferencja pt. „Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia” zorganizowana została w dniu 8 września br. przez Podlaskie Centrum Euro Info działające przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym 6 Programu Ramowego. Była kluczowym elementem projektu realizowanego na Podlasiu przy współpracy: IRC North-East Poland/Wschodni Ośrodek Transferu Technologii przy UwB, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Politechnice Białostockiej, Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Naczelnej Organizacji Technicznej i Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej.

 
 
Konferencja 2005/08/24

Podlaskie Centrum Euro Info oraz Krajowy Punkt Kontaktowy 6 Programu Ramowego zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia”, która odbędzie się 8 września 2005 r. w Białymstoku w hotelu „Cristal”.

Głównym celem konferencji jest stworzenie modelu usprawniającego i jednocześnie utrwalającego lokalną współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz administracją publiczną. Dlatego też niezwykle ważnym wydaje się potrzeba stworzenia mapy kompetencji odzwierciedlającej ofertę usług organizacji wspierających przedsiębiorczość oraz zobrazowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości prowadzonych przez organy administracji publicznej na Podlasiu.

 
 
Drugie spotkanie Grupy Roboczej 2005/07/19

W dniu 14 czerwca 2005 roku miało miejsce drugie spotkanie Grupy Roboczej, które poświęcone było organizowanej konferencji oraz opracowywanej mapie kompetencji organizacji wspierających przedsiębiorczość. Zapoznano się również z analizą Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce (badanie PARP) oraz przedyskutowano bariery i ograniczenia polityki innowacji w województwie podlaskim.

 
 
Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej 2005/05/04

W dniu 5 kwietnia 2005 roku miało miejsce pierwsze spotkanie Grupy Roboczej, które poświęcone było przedstawieniu projektu, celów, założeń i oczekiwanych rezultatów, partnerów oraz możliwych kierunków współpracy pomiędzy organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość w regionie.

 
 
Informacje nt. projektu "Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia" 2005/05/04

Cel projektu:

  • Usprawnienie współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość na terenie województwa podlaskiego,
  • Możliwość nawiązania bliższej współpracy pomiędzy członkami grupy roboczej oraz utworzenie regionalnego system wsparcia,
  • Ocena oferty/produktów istniejących organizacji pozarządowych oraz organizacji wspierających przedsiębiorczość w oparciu o Strategię Rozwoju Regionalnego oraz Regionalną Strategię Innowacji
  • Metody świadczenia usług oraz realizacji projektów na rzecz MSP i samorządów.
 
€ko-Kluby
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS