01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konkursy, targi, misje » Archiwum 2006
 
 
Eurokonkurs Społeczno-Gospodarczy „Przyjaciel Europy” 2006/05/10

Stowarzyszenie PRO EUROPA serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Eurokonkursie Społeczno-Gospodarczym „Przyjaciel Europy” – edycja AMICO EUROPAE A.D. 2005 - zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 maja 2006r.

Organizatorzy Konkursu pragną uhonorować osobowości życia społecznego i gospodarczego, które w ubiegłym roku miały wkład i udział w działaniach na rzecz pełnego włączenia Polski w struktury Unii Europejskiej i przyczyniają się do wzrostu prestiżu i znaczenia Polski na arenie międzynarodowej oraz wyróżnić przedsiębiorstwa (w tym inwestorów zagranicznych) i gospodarstwa rolne, które spełniają europejskie standardy jakości, czystości produkcji i bezpieczeństwa dla środowiska, świadczą usługi na wysokim poziomie w kraju i za granicą, przyczyniają się do modernizacji polskiej gospodarki, poprawy konkurencyjności, podwyższania stopy życiowej Polaków oraz przede wszystkim aktywnie uczestniczą w działaniach wspierających i promujących inicjatywy proeuropejskie.


Eurokonkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:

  1. Europejska osobowość;
  2. Przedsiębiorstwo europejskie: Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz Duże przedsiębiorstwa;
  3. Europejskie gospodarstwo rolne;
  4. Europejski inwestor zagraniczny w Polsce;
  5. Europejskie przedsiębiorstwo ekologiczne.

Honorowe Patronaty nad Eurokonkursem objęli w tym roku: Prof. dr hab. Danuta Hübner, Minister Gospodarki - Piotr Grzegorz Woźniak, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kazimierz Michał Ujazdowski, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Pośród patronów medialnych znajdują się m.in: Miesięcznik Gospodarczy „Nowy przemysł”, Miesięcznik „Ekopartner”, Tygodnik „The Warsaw Voice”, Magazyn „VIP. Polityka, Biznes, Fakty”, Magazyn Gospodarczy „Fakty”, Miesięcznik „Fundusze Europejskie”, Magazyn „Ambasador”.

Konkurs ma charakter otwarty - zarówno osoba, instytucja, przedsiębiorstwo, jak i organizacja pozarządowa może zgłosić swojego kandydata w poszczególnych kategoriach, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, lub może sama przystąpić do konkursu. Zgłoszenia konkursowe oceni Kapituła Konkursowa złożona z przedstawicieli świata nauki, kultury, gospodarki, mediów i organizacji pozarządowych, która wyłoni Laureatów i Wyróżnionych w każdej z kategorii. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek i dyplomów nastąpi podczas uroczystej Gali finałowej w czerwcu br. w Galerii Porczyńskich im. Jana Pawła II w Warszawie. Ceremonii towarzyszyć będzie również część artystyczna.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie: www.eurokonkurs.pl

Nagrodzeni będą promowani poprzez kampanię społeczną i medialną w Polsce i za granicą. Szczegóły zostaną zamieszczone, obok prasy gospodarczej, również na stronach internetowych Eurokonkursu.

Osoba wyznaczona do kontaktów:

Michał Nodzykowski
Krajowy Koordynator Konkursu
eurokonkurs@o2.pl

Stowarzyszenie PRO EUROPA
ul. Szara 10A
00-420 Warszawa
tel. 0-22 625 58 43
tel./fax 0-22 622 44 71
biuro@proeuropa.org.pl

 
AMBASADOR BIZNESU
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS