01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2006
 
 
Zaproszenie na bezpłatne seminarium dotyczące mobilności pracowników w krajach Unii Europejskiej 2006/03/22

Podlaskie Centrum Euro Info serdecznie zaprasza Państwa na bezpłatne seminarium dotyczące mobilności pracowników w krajach Unii Europejskiej. Gościem spotkania będzie Pani Beata Chrościńska, Doradca EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 27 marca b.r. w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przy ulicy Starobojarskiej 15 w Białymstoku.

Komisja Europejska ogłosiła 2006 rok Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim rozwój świadomości praw pracowników do swobodnego przemieszczania się, korzyści i kosztów z tym związanych oraz działalności służb wspierających mobilność pracowników, a także wspieranie wymiany dobrych praktyk pomiędzy zainteresowanymi podmiotami oraz promocję badań w tym zakresie.


Mobilność jest słowem-kluczem opisującym procesy zachodzące współcześnie na rynkach pracy państw rozwiniętych. Termin ten w odniesieniu do pracowników rozumiany jest dwojako: jako zmiana miejsca wykonywania pracy (mobilność geograficzna) oraz jako zmiana zawodu i/lub pracodawcy (mobilność zawodowa). Dzięki cyrkulacji na rynku pracy, pracownicy mogą zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie i w naturalny sposób wejść w kolejne stadium kariery zawodowej.

Obecna dynamika procesów zachodzących w europejskiej i światowej gospodarce, tempo w jakim powstają i upadają przedsiębiorstwa, a nowe technologie wypierają rozwiązania mniej zaawansowane powoduje, że każda aktywna zawodowo osoba, chcąc utrzymać się na rynku pracy powinna otworzyć się na możliwości, jakie daje gotowość do zmiany zawodu lub miejsca zamieszkania.

Aby zgłosić swój udział w seminarium prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (42kB) i przesłanie jej na numer faksu (085) 740 86 85.

Dodatkowych informacji udzieli Państwu Anna Moczulewska, tel. (085) 740 86 77, 740 86 83.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program seminarium (39kB)

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS