01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2006
 
 
Konferencja „Partnerstwo publiczno – prywatne na rzecz rozwoju Podlasia” 2006/03/31

Podlaska Agencja Zarządzania Energią, wchodząca w skład Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję pod tytułem: „Partnerstwo publiczno – prywatne na rzecz rozwoju Podlasia”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2006r. w Hotelu Branicki, ul. Zamenhofa 25 w Białymstoku.

Celem konferencji jest prezentacja możliwości współpracy podmiotów publicznych i firm prywatnych przy realizacji przedsięwzięć leżących w kompetencji samorządów, takich jak: budowa dróg, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, infrastruktury ochrony zdrowia oraz z zakresu edukacji. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek podległych, administracji publicznej, spółek komunalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.


W październiku 2005r. weszła w życie Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Stanowi ona nowy instrument do realizacji inwestycji w oparciu o model współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Ustawa wprowadza innowacyjne i nieznane dotychczas na gruncie prawa polskiego rozwiązania służące finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych.

Uczestnictwo należy zgłaszać przesyłając formularz zgłoszenia (123kB) na numer faksu 085 7408685 lub adres e-mail: paze@pfrr.bialystok.pl do dnia 14 kwietnia 2006r.

UWAGA: Od dnia 6 kwietnia br. nie przyjmujemy już zgłoszeń ze względu na wyczerpanie limitu miejsc.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja jest współfinansowana z programu Unii Europejskiej Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Program konferencji (129kB)

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS