01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2006
 
 
Seminarium w Warszawie dotyczące sprzętu ochrony indywidualnej 2006/12/28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w seminarium organizowanym w ramach projektu Umowy Bliźniaczej PL2005/IB/EC-01 - „Wsparcie MSP we wdrażaniu Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia”. Tematem seminarium będzie dyrektywa dotycząca sprzętu ochrony indywidualnej (89/686/EEC).

Seminarium poprowadzone zostanie przez ekspertów z Austrii i Słowenii: Pana Adolfa Russold’a oraz Pana Milosa Serazin’a. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie przy ulicy Pańskiej 81/83 w sali 160, w dniach 10 i 11 stycznia 2007r.

 
 
Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wspierania rozwoju MŚP i uczelni wyższych 2006/12/18

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej, Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Centrum Euro Info przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. 7 Program Ramowy Unii Europejskiej. Wspieranie rozwoju MŚP i uczelni wyższych. Programy badawcze”, które odbędzie się 20 grudnia 2006 r. w Hotelu Branicki w Białymstoku.

Celem spotkania jest przedstawienie instrumentów finansowych 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej skierowanych do uczelni wyższych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia szczegółowych informacji dotyczących nowego okresu programowania oraz możliwości uzyskania dofinansowania prac badawczo-rozwojowych.

 
 
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – szansą stabilnego rozwoju firmy” 2006/12/13

Podlaskie Centrum Euro Info działające przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wraz z pięcioma Centrami Euro Info działającymi przy organizacjach rozwoju regionalnego ze Szkocji, Irlandii, Danii, Litwy i Węgier zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - szansą stabilnego rozwoju firmy”, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2006r. o godz. 10:30 w budynku RCS przy ulicy Spółdzielczej 8 w Białymstoku.

Seminarium dotyczy współczesnych trendów rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochrony środowiska w swoich strategiach i działaniach oraz inwestycje w zasoby ludzkie.

 
 
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium "Dyrektywa i ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) - praktyczne problemy małych i średnich przedsiębiorstw" 2006/12/13

Podlaskie Centrum Euro Info działające przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu zatytułowanym:

"Dyrektywa i ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) -
praktyczne problemy małych i średnich przedsiębiorstw".

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2006 r., w godz. 11.00—16.00, w budynku RCS przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku. Udział w spotkaniu jest bezpłatny - każdy z uczestników zostanie poproszony o wypełnienie kwestionariusza, w którym będzie mógł wyrazić swoje opinie, postulaty i wątpliwości dotyczące dyrektywy WEEE.

 
 
V Regionalne Forum Innowacji w Białymstoku 2006/12/07

Podlaskie Centrum Innowacji (PCI), Ośrodek Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia (NEPIRC), Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP (STIM) oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zapraszają na:

"V Regionalne Forum Forum Innowacji nt.
Instrumenty finansowania innowacji. Klastry na Podlasiu."

Forum odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2006 roku w Domu Technika Rady FSNT NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok.

 
 
Bezpłatne seminaria w Białymstoku dotyczące dotacji inwestycyjnych 2006/12/04

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Euro Info Centre we współpracy z Ośrodkiem Przekazu Innowacji zapraszają Państwa na bezpłatne seminaria pt.: „Dotacje na inwestycje z Programu SPO WKP działanie 2.2.1. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2006r. w budynku RCS w Białymstoku przy ulicy Spółdzielczej 8, III piętro. W przypadku dużego zainteresowania tematem zostaną wyznaczone kolejne terminy spotkań z przedsiębiorcami.

Celem seminarium jest wprowadzenie do tematyki Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), przedstawienie warunków uzyskania dotacji z SPO WKP oraz zasad przygotowania projektu finansowanego w ramach SPO WKP 2.2.1.

 
 
Seminarium w Łomży pt.: „Nowe możliwości rozwoju MSP - fundusze pomocowe” 2006/12/01

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Podlaskie Centrum Euro Info we współpracy z Ośrodkiem Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia i PKO Bankiem Polskim S.A. mają zaszczyt zaprosić na seminarium: „Nowe możliwości rozwoju MSP - fundusze pomocowe”, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2006r. w Hotelu Baranowski w Piątnicy koło Łomży.

Wiodącym tematem spotkania będzie możliwości wykorzystania szans, jakie dają fundusze pomocowe UE na lata 2007-2013 oraz kontynuacja Działania 2.2.1 „Wparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji”.

 
 
Konferencja pod tytułem „Jakie są kierunki rozwoju energetyki odnawialnej na Podlasiu” 2006/11/24

Podlaska Agencja Zarządzania Energią, wchodząca w skład Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, serdecznie zaprasza na konferencję pod tytułem: „Jakie są kierunki rozwoju energetyki odnawialnej na Podlasiu”, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2006r. o godzinie 10:00 w Hotelu Branicki przy ulicy Zamenhoffa 25 w Białymstoku.

Konferencja poświęcona będzie energetyce wiatrowej oraz wytwarzaniu energii z biomasy. Kierujemy ją do osób, które poszukują nowych form działalności gospodarczej, a równocześnie chciałyby skonfrontować ogólną wiedzę na ten temat przekazywaną przez różnorakie media i wydawnictwa z tym, co mają do powiedzenia eksperci i fachowcy, na co dzień zajmujący się taką tematyką. W trakcie konferencji przedstawimy aktualne informacje o możliwościach produkcji energii przy wykorzystaniu istniejących na Podlasiu zasobów energii odnawialnej.

 
 
Bezpłatne seminaria w Białymstoku dotyczące dotacji inwestycyjnych 2006/11/23

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Euro Info Centre zapraszają Państwa na bezpłatne seminaria pt.: „Dotacje na inwestycje z Programu SPO WKP działanie 2.2.1. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tematem, proponujemy dwa terminy seminariów: 30 listopada oraz 1 grudnia 2006r. Seminaria odbędą się w budynku RCS w Białymstoku przy ulicy Spółdzielczej 8, III piętro.

Adresatami są właściciele i menadżerowie małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracownicy odpowiedzialni za opracowywanie wniosków o dofinansowanie do usługi inwestycyjnej z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.2.1.

 
 
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – szansą stabilnego rozwoju firmy” 2006/11/21

Podlaskie Centrum Euro Info afiliowane przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wraz z pięcioma Centrami Euro Info działającymi przy organizacjach rozwoju regionalnego ze Szkocji, Irlandii, Danii, Litwy i Węgier zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - szansą stabilnego rozwoju firmy”, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2006r. o godz. 10:30 w budynku RCS przy ulicy Spółdzielczej 8 w Białymstoku.

Seminarium dotyczy współczesnych trendów rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochrony środowiska w swoich strategiach i działaniach oraz inwestycje w zasoby ludzkie.

 
 
Zaproszenie na seminarium - "Współpraca gospodarcza z Austrią – atrakcyjny rynek dla podlaskich firm 2006/11/15

Podlaskie Centrum Euro Info wraz z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego oraz Ośrodkiem Przekazu Innowacji (IRC) zapraszają Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium zatytułowanym:

"Współpraca gospodarcza z Austrią – atrakcyjny rynek dla podlaskich firm"

które odbędzie się w dniu 29 listopada 2006r. o godz. 10:00 w siedzibie PFRR w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15.

 
 
Bezpłatne seminarium dotyczące zatrudniania cudzoziemców 2006/11/15

Podlaskie Centrum Euro Info wraz z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego oraz Ośrodkiem Przekazu Innowacji (IRC) zapraszają Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium zatytułowanym:

"Zatrudnianie cudzoziemców — sposób na pozyskanie specjalistów"

które odbędzie się w dniu 23 listopada 2006r. o godz. 10:00 w siedzibie PFRR w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15.

 
 
Konferencja we Wrocławiu dotycząca innowacyjnego rynku jednolitego 2006/11/15

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Uniwersytet Wrocławski zapraszają na bezpłatną konferencję pt. "Innowacyjny jednolity rynek - wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej", która odbędzie się 30 listopada 2006 roku o godz. 10.00 w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

 
 
ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W BEZPŁATNEJ KONFERENCJI „Wsparcie rozwoju polskiego eksportu” 2006/11/15

RCS Sp. z o. o. oraz Konsorcjum Wykonawcze reprezentowane przez WYG INTERNATIONAL & KIG mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji otwierającej projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Wsparcie rozwoju polskiego eksportu", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja odbędzie się w dniu 17 listopada 2006r. o godz. 9:30 w Hotelu BRANICKI**** przy ulicy Zamenhofa 25 w Białymstoku.

Podczas konferencji zostaną omówione następujące kwestie:

  • NAJNOWSZE, KOMPETENTNE INFORMACJE NT. POZAUNIJNYCH RYNKÓW EKSPORTOWYCH,
  • PRAKTYKI ZAGRANICZNE,
  • REALNA POMOC DLA POLSKICH FIRM Z SEKTORA MMŚP.
 
 
Zaproszenie na bezpłatne seminarium „Skuteczna ochrona przed nieuczciwym komornikiem” 2006/11/05

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) oraz Podlaskie Centrum Euro Info mają zaszczyt zaprosić na seminarium: „Skuteczna ochrona przed nieuczciwym komornikiem", które odbędzie się w dniu 9 listopada 2006r. w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, przy ul. Starobojarskiej 15 w Białymstoku.

 
 
Zaproszenie na seminarium dotyczące znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych 2006/11/05

Podlaskie Centrum Euro Info wraz z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego oraz Ośrodkiem Przekazu Innowacji (IRC) zapraszają Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium zatytułowanym "Zamówienia publiczne - jak wygrać przetarg". Seminaria odbędą się w dniach 13 oraz 15 listopada br. w siedzibie PFRR w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15.

 
 
Zaproszenie na konferencję „Polsko-Ukraińska Internetowa Platforma Współpracy Transgranicznej” 2006/10/16

Centrum Promocji Podlasia zaprasza na konferencję pn. „Polsko-Ukraińska Internetowa Platforma Współpracy Transgranicznej” realizowaną w ramach cyklu „Podlaskie spotkania społeczno - gospodarcze”. Konferencja ma na celu uroczystą inaugurację projektu realizowanego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC.

Impreza odbędzie się w dniu 20 października 2006r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ulicy Wyszyńskiego 1. Adresatami spotkania są przedstawiciele podlaskiego oraz ukraińskiego sektora biznesu zainteresowani rozwojem współpracy po obu stronach granicy. Projekt internetowej platformy współpracy transgranicznej ma za zadanie ułatwiać poszukiwanie partnerów i służyć wzmacnianiu kontaktów biznesowych przedsiębiorców z Polski i Ukrainy. Gośćmi specjalnymi będą przedstawiciele ukraińskich organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości z Łucka, Perechyn i Użgorodu (partnerzy projektu).

 
 
Zaproszenie na bezpłatne seminarium „Zdrowe i przyjazne miejsce pracy” 2006/10/03

Inicjatywa Zdrowe i Przyjazne Miejsce Pracy to integralna część programu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rzecz ułatwienia pracodawcom i pracownikom dostępu do wysokiej jakości informacji i narzędzi potrzebnych do tworzenia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. W ramach tej inicjatywy organizowna jest bezpłatne seminarium „Zdrowe i Przyjazne Miejsce Pracy”, które odbędzie się 6 października 2006r w hotelu Titanic w Białymstoku , w godz. 10:00-13:30.

Seminarium umożliwi konsultację z ekspertami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z osobistościami biznesu, które odkryły korzyści płynące z inwestowania w zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Program seminarium daje szansę poznania związku pomiędzy kwestiami bezpieczeństwa i zdrowia a zwiększeniem wydajności firmy oraz podwyższeniem jakości produktów.

 
 
Bezpłatne seminarium dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące usług Krajowego Systemu Usług (KSU) 2006/09/19

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z Podlaskim Centrum Euro Info organizują bezpłatne seminarium na temat Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstwa oraz ofert usług ośrodków KSU w województwie podlaskim. Seminarium odbędzie się w dniu 28 września 2006 w Hotelu Branicki w Białymstoku.

Seminarium skierowane jest do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, osób podejmujących działalność gospodarczą oraz przedstawicieli samorządów szczebla lokalnego i regionalnego.

 
 
EKOSZKOLENIA - szansa dla przedsiębiorców 2006/09/07

Trwa ogólnopolski program EKOSZKOLENIA, realizowany na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum złożone z czterech podmiotów: Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, Uniwersytetu Gdańskiego, firmy konsultingowej ABC Poland Sp. z.o.o. oraz biura projektowo-doradczego Eko-Konsult.

W ramach programu w całym kraju organizowane są szkolenia dla przedsiębiorców, podczas których zapoznają się oni z regulacjami prawnymi związanymi z ochroną środowiska i z wymogami wynikającymi z tych regulacji dla firm.

 
 
Zaproszenie na konsultacje dotyczące zmian w dyrektywach nowego podejścia związanych z oznakowaniem CE 2006/09/04

Podlaskie Centrum Euro Info zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach, które mają na celu poinformowanie uczestników o planowanej przez Komisję Europejską reformie tzw. dyrektyw nowego podejścia związanych z oznakowaniem CE oraz uzyskanie od małych i średnich przedsiębiorstw ich opinii na temat proponowanych nowych rozwiązań. Konsultacje są bezpłatne i odbędą się w dniu 6 września 2006r. (środa) o godz. 11:00 w Białymstoku przy ul. Spóldzielczej 8 (III piętro).

Spotkanie przeznaczone jest dla małych i średnich firm mających do czynienia z wyrobami podlegającymi oznakowaniu CE (producenci, importerzy, dystrybutorzy) i organizowane jest przez Podlaskie Centrum Euro Info w ramach projektu „SME Panels”. Projekt ten polega na przeprowadzeniu przez ośrodki sieci EIC w całej Europie serii konsultacji wśród małych i średnich przedsiębiorstw na ważne tematy związane z planowanymi w najbliższym czasie zmianami w dziedzinie prawa i polityk Unii Europejskiej. Pierwszą z serii tych konsultacji była konsultacja na temat systemu patentowego w Europie, którą sieć EIC zrealizowała w maju 2006 r.

 
 
Bezpłatne seminarium nt. "Rynek hiszpański - nowa perspektywa dla polskich przedsiębiorców” 2006/08/23

Podlaskie Centrum Euro Info zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium zatytułowanym „Rynek hiszpański - nowa perspektywa dla polskich przedsiębiorców”, które odbędzie się w dniu 1 września 2006r. (piątek) o godz. 10:00 w Białymstoku przy ul. Spóldzielczej 8 (III piętro).

Dzięki udziałowi w seminarium przedsiębiorstwa będą mogły zapoznać się ze specyfiką rynku hiszpańskiego (kulturą kraju, regulacjami prawnymi, itp.). Zaproszony ekspert przeprowadzi prezentacje rynku, wskaże interesujące kierunki współpracy z firmami hiszpańskimi, udzieli wszelkich informacji w celu efektywnego wykorzystania możliwości jakie daje rynek hiszpański. Spotkanie poprowadzi pani Magdalena Mydło oraz Anna Jargut z firmy polsko-hiszpańskiej LOGOS Polska.

 
 
Seminarium dotyczące biomasy i odpadów w Białymstoku 2006/06/29

Podlaska Agencja Zarządzania Energią oraz Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych pragną serdecznie zaprosić na bezpłatne seminarium pod tytułem: „Wykorzystanie biomasy i odpadów na cele energetyczne”, które odbędzie się 12 lipca 2006r. w Regionalnym Centrum Szkoleniowym w Białymstoku.

Niezagospodarowane odpady stanowią w województwie podlaskim istotny problem, który wciąż nie może znaleźć rozwiązania. Celem seminarium jest przedstawienie aspektów związanych z budową systemu selektywnej zbiórki odpadów i możliwości ich ponownego wykorzystania na cele pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Do udziału w seminarium zapraszamy szczególnie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek podległych, przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych, a także przedsiębiorców i inne osoby zainteresowane poruszaną tematyką.

 
 
Konferencja pt.: „Polsko-Iracka współpraca gospodarcza” w Białymstoku 2006/06/13

WOJEWODA PODLASKI Jan Dobrzyński zaprasza na konferencję pt.: „Polsko-Iracka współpraca gospodarcza” inaugurującą cykl konferencji gospodarczych mających na celu wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ożywienie aktywności gospodarczej regionu. Konferencja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2006r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 
 
Zaproszenie na bezpłatne seminarium dotyczące faktoringu 2006/06/13

GMAC Commercial Finance oraz Podlaskim Centrum Euro Info w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi faktoringowe w Polsce ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne seminarium informacyjne zatytułowane: Faktoring jako alternatywne do kredytu obrotowego narzędzie pozyskiwania środków na bieżącą działalność firmy.

Seminarium odbędzie się w dniu 22 czerwca 2006r. w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, przy ul. Starobojarskiej 15 o godzinie 11.00, przewidywany czas trwania seminarium - około 3 godzin. Zaproszenie adresujemy do właścicieli, członków zarządów oraz kadry menedżerskiej średnich i dużych przedsiębiorstw Podlasia.

 
 
Bezpłatne spotkanie dotyczące „Prawa własności przemysłowej" 2006/06/09

Podlaskie Centrum Euro Info serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium pt. „PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ - praktyka stosowania w Polsce i w Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2006 r., w godz. 10:30-14:30, w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przy ul. Starobojarskiej 15 w Białymstoku.

Spotkanie ma na celu przekazanie małym i średnim przedsiębiorstwom z naszego regionu informacji na temat regulacji prawnych dotyczących ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz opisanie nowych rozwiązań w dziedzinie prawa patentowego, które powinny być przyjęte w najbliższej przyszłości w Unii Europejskiej.

 
 
Zaproszenie do Łomży na seminarium dotyczące biomasy i odpadów 2006/06/09

Podlaska Agencja Zarządzania Energią oraz Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych pragną serdecznie zaprosić na seminarium pod tytułem: „Wykorzystanie biomasy i odpadów na cele energetyczne”, które odbędzie się 21 czerwca 2006r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

Niezagospodarowane odpady stanowią w województwie podlaskim istotny problem, który wciąż nie może znaleźć rozwiązania. Celem seminarium jest przedstawienie aspektów związanych z budową systemu selektywnej zbiórki odpadów i możliwości ich ponownego wykorzystania na cele pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Do udziału w seminarium zapraszamy szczególnie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek podległych, przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych, a także przedsiębiorców i inne osoby zainteresowane poruszaną tematyką.

 
 
Konferencja "BIOMASA, BIOPALIWA, BIZNES. Jak zarabiać pieniądze na roślinach energetycznych i biopaliwach?" 2006/05/23

Podlaska Agencja Zarządzania Energią (PAZE) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji "BIOMASA, BIOPALIWA, BIZNES. Jak zarabiać pieniądze na roślinach energetycznych i biopaliwach?", która odbędzie się w dniu 31 maja 2006r. (środa) o godz. 10:00 w Małej Auli nr 4 Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40.

Konferencja skierowana jest do osób, które poszukują nowych form działalności gospodarczej, a równocześnie chciałyby skonfrontować ogólną wiedzę na ten temat przekazywaną przez różnorakie media i wydawnictwa z tym, co mają do powiedzenia eksperci i fachowcy, na co dzień zajmujący się taką tematyką. W trakcie konferencji przedstawimy konkretne, sprawdzone metody i narzędzia służące generowaniu przychodów związanych z energetyką oraz technologie, które pozwalają na znaczące ograniczenie środków przeznaczanych przez firmy i instytucje na zakup energii i paliw.

 
 
Zaproszenie na bezpłatne seminarium dotyczące biomasy i odpadów 2006/05/15

Podlaska Agencja Zarządzania Energią oraz Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych pragną serdecznie zaprosić na seminarium pod tytułem: „Wykorzystanie biomasy i odpadów na cele energetyczne”, które odbędzie się 26 maja 2006r. w Hotelu Warszawa w Augustowie.

Niezagospodarowane odpady stanowią w województwie podlaskim istotny problem, który wciąż nie może znaleźć rozwiązania. Celem seminarium jest przedstawienie aspektów związanych z budową systemu selektywnej zbiórki odpadów i możliwości ich ponownego wykorzystania na cele pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Do udziału w seminarium zapraszamy szczególnie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek podległych, przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych, a także przedsiębiorców i inne osoby zainteresowane poruszaną tematyką.

 
 
Przedsiębiorco! Dowiedz się, w jakim kierunku zmierza system patentowy w Europie i wyraź swoją opinię 2006/05/09

Podlaskie Centrum Euro Info serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu pt. „Prawa własności intelektualnej oraz system patentowy w Europie – punkt widzenia małych i średnich przedsiębiorstw”. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 maja 2006 r., w godz. 10:30-14:30, w Hotelu Branicki przy ul. Zamenhofa 25 w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Spotkanie ma na celu uzyskanie od małych i średnich przedsiębiorstw opinii na temat nowych rozwiązań w dziedzinie prawa patentowego, które powinny być przyjęte w najbliższej przyszłości w Unii Europejskiej, tak aby ułatwić podmiotom działania prorozwojowe i wyjść naprzeciw ich potrzebom.

 
 
Seminarium dotyczące Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2006/04/06

Podlaskie Centrum Euro Info zaprasza Państwa na seminarium pt.: „Zintegrowany system zarządzania według norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999”, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2006 r. w Białymstoku w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, przy ulicy Starobojarskiej 15.

UWAGA! Od dnia 12 kwietnia br. nie przyjmujemy zgłoszeń ze względu na wyczerpanie limitu miejsc.

Terytorium Unii Europejskiej jest dla polskich przedsiębiorców jednym z głównych kierunków eksportu towarów i usług. Jednak jest to rynek na którym panuje bardzo duża konkurencja jakościowa między producentami. Dlatego też szansę zaistnienia i działania na takim rynku mają tylko te towary i usługi, które są w stanie sprostać wysokim wymaganiom unijnych konsumentów.

 
 
Bezpłatna konferencja dotycząca współpracy transgranicznej na Podlasiu 2006/04/05

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako prelegent konferencji organizowanej przez Centrum Promocji Podlasia w ramach Cyklu „Podlaskie Spotkania Społeczno - Gospodarcze” - serdecznie zaprasza do wzięcia w niej udziału. Konferencja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2006 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 1, a jej tematem przewodnim będą „Szanse rozwoju współpracy transgranicznej w kontekście programów pomocowych UE przewidywanych na lata 2007-2013”.

 
 
Konferencja i Wystawa dla firm zainteresowanych rynkiem brytyjskim 2006/04/04

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (British Polish Chamber of Commerce) serdecznie zaprasza na III Doroczną Konferencję i Wystawę „Poznaj nabywcę, poznaj dostawcę”, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2006r. w Hotelu Sheraton w Warszawie

Program Konferencji i Wystawy jest adresowany do polskich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani poznaniem specyfiki rynku brytyjskiego, prowadzeniem działalności w Wielkiej Brytanii oraz współpracą z brytyjskimi firmami już obecnymi w Polsce i tymi, które dopiero wchodzą na polski rynek. Program składa się z serii warsztatów w języku polskim, które będą miały charakter interaktywnej wymiany doświadczeń. Będą one prowadzone w kameralnych grupach przez zaproszonych przez BPCC ekspertów, członków Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa, która umożliwi nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz zapoznanie się z ofertą polskich i brytyjskich firm.

 
 
Konferencja „Partnerstwo publiczno – prywatne na rzecz rozwoju Podlasia” 2006/03/31

Podlaska Agencja Zarządzania Energią, wchodząca w skład Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję pod tytułem: „Partnerstwo publiczno – prywatne na rzecz rozwoju Podlasia”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2006r. w Hotelu Branicki, ul. Zamenhofa 25 w Białymstoku.

Celem konferencji jest prezentacja możliwości współpracy podmiotów publicznych i firm prywatnych przy realizacji przedsięwzięć leżących w kompetencji samorządów, takich jak: budowa dróg, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, infrastruktury ochrony zdrowia oraz z zakresu edukacji. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek podległych, administracji publicznej, spółek komunalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

 
 
Zaproszenie na bezpłatne seminarium dotyczące mobilności pracowników w krajach Unii Europejskiej 2006/03/22

Podlaskie Centrum Euro Info serdecznie zaprasza Państwa na bezpłatne seminarium dotyczące mobilności pracowników w krajach Unii Europejskiej. Gościem spotkania będzie Pani Beata Chrościńska, Doradca EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 27 marca b.r. w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przy ulicy Starobojarskiej 15 w Białymstoku.

Komisja Europejska ogłosiła 2006 rok Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim rozwój świadomości praw pracowników do swobodnego przemieszczania się, korzyści i kosztów z tym związanych oraz działalności służb wspierających mobilność pracowników, a także wspieranie wymiany dobrych praktyk pomiędzy zainteresowanymi podmiotami oraz promocję badań w tym zakresie.

 
 
Seminarium "Wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w sektorze mieszkaniowym" 2006/03/22

Podlaska Agencja Zarządzania Energią organizuje seminarium zatytułowane:

"Wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w sektorze mieszkaniowym",

które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2006 r. w Regionalnym Centrum Szkoleniowym w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8.

Do udziału w seminarium szczególnie zapraszamy członków wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców i administratorów nieruchomości, a także inne osoby zainteresowane poruszaną tematyką. Program seminarium obejmuje zagadnienia związane z inwestycjami energooszczędnymi i możliwościami ich dofinansowania.

 
 
Spotkanie informacyjne dotyczące SPO WKP Działanie 2.1 2006/03/14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje cykl spotkań informacyjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1 (SPO WKP 2.1). Jedno ze spotkań odbędzie się w dniu 28 marca 2006r. o godz. 9:30 w Hotelu Cristal przy ulicy Lipowej 3/5 w Białystoku, na które organizatorzy serdecznie zapraszają.

Na spotkaniu tym przedsiębiorcy będą się mogli dowiedzieć jak rozwinąć swoją firmę poprzez doradztwo, jak poprawnie wypełnić wniosek, co zrobić aby uniknąć błędów formalnych i merytorycznych.

 
 
Cykl seminariów dotyczących dotacji i zamówień publicznych. 2006/03/13

Podlaskie Centrum Euro Info serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na cykl seminariów skierowanych do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego. W marcu br. proponujemy Państwu 2 ciekawe tematy:


„Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska - najnowsze programy dotacyjne”

20 marca - Białystok


„Realizacja zamówień publicznych na rynku Unii Europejskiej oraz dotacje w ramach ZPORR 3.4 dla mikroprzedsiębiorstw”

Uwaga! Ostatnia szansa w 2006 roku na dotacje w ramach tego programu

22 marca - Białystok
(odwołane)

24 marca - Suwałki
(odwołane)

Prelegentami podczas seminariów będą eksperci reprezentujący Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Centrum Euro Info.

 
 
Zaproszenie na cykl seminariów „Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w ramach ZPORR 3.4” 2006/02/09

Podlaskie Centrum Euro Info serdecznie zaprasza na cykl seminariόw skierowanych do właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego pt.: „Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w ramach ZPORR 3.4”. Ze względu na duże zainteresowanie tematem dotacji proponujemy Państwu dwa terminy:

14 lutego 2006 - Białystok

Regionalne Centrum Szkoleniowe
ul. Spółdzielcza 8, III p.

15 lutego - Suwałki

hotel „Dom Nauczyciela”
ul. Kościuszki 120

 
 
Bezpłatne seminarium "Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w ramach ZPORR 3.4” 2006/01/25

Podlaskie Centrum Euro Info działające przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne seminarium, skierowane do właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego, zatytułowane „Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w ramach ZPORR 3.4”

 
 
Zaproszenie na szkolenie „Prawne Aspekty Handlu i Inwestowania w Białorusi” 2006/01/17

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza do udziału w szkoleniu „Prawne Aspekty Handlu i Inwestowania w Białorusi”, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2006r. (wtorek) w gmachu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie przy placu Trzech Krzyży 3/5.

Szkolenie, z udziałem specjalistów z Białorusi, organizowane jest dla firm zainteresowanych współpracą i nawiązaniem kontaktów handlowych na rynku białoruskim oraz inwestowaniem i organizacją przedsiębiorstw i spółek na Białorusi.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS