01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » SPO WKP 2004-2006
 
 
SPO WKP 2.2.1 - Uruchomienie listy rezerwowej 2009/04/03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przystąpiła do podpisania kolejnych umów z przedsiębiorcami z listy rezerwowej działania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Podpisanie umów jest możliwe w związku z decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przeznaczeniu dodatkowych środków na realizację Poddziałania 2.2.1 SPOWKP, w wysokości 134 319 926,83 zł.

Na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach tej kwoty znalazły się kolejne projekty z listy rezerwowej z punktacją na poziomie 75,33 i więcej. Lista została już przesłana przez PARP do Regionalnych Instytucji Finansujących, które kontaktują się pisemnie z przedsiębiorcami, którzy otrzymali powyższą punktację. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest gotowość do zakończenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2009 r.

Działanie 2.2.1 SPO WKP było realizowane przez PARP w ramach perspektywy finansowej funduszy strukturalnych 2004-2007. Ostatni nabór w ramach tego działania odbył się w styczniu 2007r.

Źródło: http://www.parp.gov.pl/index/index/224

 
POIG 2007-2013
SPO WKP 2004-2006
»Archiwum
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS