01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2016
 
 
Po pierwsze: Wschód! - Wschodni Kongres Gospodarczy, Białystok, 22-23.09.2016r. 2016/09/05

Zapraszamy na III Wschodni Kongres Gospodarczy w dniach 22-23 września 2016r. do Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1. Dwie pierwsze edycje Wschodniego Kongresu Gospodarczego (WKG) owocowały wnioskami, raportującymi problemy i perspektywy Polski Wschodniej - widziane z punktu widzenia mieszkańców tych ziem, ale i Warszawy, Brukseli, czasem także Wilna czy Kijowa.

Nie jest rolą wielkich konferencji sporządzanie szczegółowych recept; cel to raczej wzajemne wzbogacanie wiedzy, wzmacnianie dialogu między biznesem, politykami, nauką i mediami. W tym roku WKG może stać się tu szczególnie pożyteczny.

Liczne zapytania o termin i tematykę tegorocznego WKG wskazują, że białostockie spotkanie z impetem i na trwałe wpisało się w kalendarz najważniejszych gospodarczych konferencji w Polsce. Tradycja nie oznacza tu skostnienia.

Wielostronna, cykliczna debata poświęcona tak perspektywicznemu regionowi, jak Polska Wschodnia powinna skupiać się na dyskusji o aktualnych, długofalowych procesach uwarunkowanych geopolityką i historią, a zarazem dostrzegać prądy, które pojawiły się stosunkowo niedawno, lecz wywrą znaczący wpływ na rozwój wschodnich ziem Polski.

Dlatego nieco inaczej chcemy w tym roku sformułować główne nurty tematyczne Kongresu, wprowadzając kilka nowych wątków.

Nie sposób, rzecz jasna, pominąć roli Wschodu — zaczynając od rozmaitych transgranicznych projektów współpracy (szanse), a kończąc na geopolitycznych, gospodarczych problemach i zagrożeniach dla europejskiej stabilizacji.

Fundamentalne dla rozwoju i przyszłości Polski Wschodniej nadal są też — w dynamicznym ujęciu — m.in. kwestie związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, samorządami, funduszami unijnymi, eksportem, energetyką, przemysłem rolno-spożywczym, rynkiem zdrowia czy turystyką.

Wśród nowych węzłowych punktów kongresowej dyskusji wymienić wypada wpływ na przyszłą sytuację wschodniej Polski licznych aspektów nowej strategii społeczno-gospodarczej państwa i rosnącą rolę start-upów — na szerszym tle innowacyjnej gospodarki, której poziom rozwoju w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia.

Spodziewamy się, że tak zarysowany profil WKG przyciągnie do Białegostoku ponad tysiąc biznesmenów, polityków z regionu, kraju i Europy, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów, naukowców i dziennikarzy. Sądzimy, że będzie to oczekiwana osnowa, kontynuacja ważnej, potrzebnej publicznej debaty.

Wstępny zakres tematyczny Wschodniego Kongresu Gospodarczego:

 • Europa Środkowo-Wschodnia. Polityka-gospodarka-społeczeństwo: więzi wewnętrzne, rola w UE, niespokojny rzut oka na Wschód
 • Polska Wschodnia na mapie zdrowotnej kraju
 • Unijne fundusze w Polsce Wschodniej. Jak równamy do „starej" Europy: co zawdzięczamy sobie, a co Brukseli
 • Rozwój innowacji w sektorze medycznym z perspektywy Polski Wschodniej
 • Start-upy - liderzy z Polski Wschodniej. Jak zmienić strumień w rzekę?
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski Wschodniej. Model długofalowy. Jakie inwestycje?
 • Eksport i inwestycje zagraniczne. Polski impet eksportowy. Osiągnięcia, niedomogi, perspektywy. Wsparcie i rola państwa
 • Do Polski Wschodniej nam po drodze
 • Daleki Wschód zastąpi Rosję? Polscy eksporterzy żywności szykują się do skoku na rynki Chin, Indii, Wietnamu. A może Afryka?
 • Firmy rodzinne. Renesans, status quo czy kryzys?
 • Nauka-biznes-administracja-NGO. Podglebie i systemy wsparcia start-upów w Polsce Wschodniej — próba bilansu i przyszłość
 • Reforma nauki, pobudzania innowacji, odzew biznesu. Oczekiwania Polski Wschodniej
 • Polityka klastrowa w nowej perspektywie unijnej 2014-2020
 • Szybciej nadrabiać dystans, wzmacniać atuty — rządowe plany dla Polski Wschodniej
 • Klimat inwestycyjny w Polsce Wschodniej. Rola państwa, zadania samorządów
 • Samorządy. Ośrodki subregionalne. Mniejsze miasta - problemy i wyzwania
 • Demografia i rynek pracy w Polsce Wschodniej na tle sytuacji w kraju
 • Polska Wschodnia — El Dorado dla regionalnych firm handlowych
 • Rzeszów, Lublin, Białystok, Kielce, Olsztyn — wschodzące gwiazdy polskiego sektora usług dla biznesu
 • Branże nadające ton zagranicznej ekspansji makroregionu wschodniego. Gdzie lokować nadzieje na przyszłość?
 • Firmy-regionalni liderzy: case stories
 • Turystyka — wciąż niewykorzystane możliwości. Od promocji turystycznej do gospodarczej. Turystyka jako motor współpracy transgranicznej
 • Rozwój przemysłu spożywczego w Polsce Wschodniej. Dostawcy surowca czy innowacyjni przetwórcy?

W ramach Wschodniego Kongresu Gospodarczego odbędą się również:

 • Spotkanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z ciekawymi ludźmi, mającymi pasje i chcącymi zarazić swoim entuzjazjem młodych - EEC Liderzy Przyszłości. Spotkania te są też okazją, aby uświadomić młodzieży, że oprócz wyjazdu do większego miasta czy też za granicę istnieją jeszcze inne drogi, aby móc się realizować zawodowo. Celem spotkań jest również zmiana sposobu myślenia młodzieży w taki sposób, aby mogła samodzielnie podjąć decyzje dotyczące możliwości prowadzenia własnej firmy. Chcemy też pokazać młodzieży, że biznes można budować na uwarunkowaniach wewnętrznych - posiadanych cechach osobowościowych, zainteresowaniach, pasjach.
 • Spotkania gospodarcze
 • Polska - Białoruś
 • Polska - Litwa
 • Polska - Obwód kaliningradzki
 • Polska - Ukraina
 • Wydarzenia towarzyszące
 • TOP Inwestycje Polski Wschodniej
 • TOP Pracodawcy Polski Wschodniej
 • EEC - Liderzy Przyszłości
 • TOP Start-up Polski Wschodniej

Szczegóły oraz rejestracja na: http://www.wschodnikongres.eu/pl

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS