01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2016
 
 
Spotkanie informacyjne dotyczące OZE w Białowieży 2016/02/22

Podlaska Fundacji Rozwoju Regionalnego, Podlaska Agencja Zarządzania Energią oraz Urząd Gminy Białowieża zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pt.:

„Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii —
Działanie 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego”,

które odbędzie się 4 marca 2016r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Białowieży, Park Dyrekcyjny 6.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną zagadnienia związane z zasadami ubiegania się o dotacje w ramach działania 5.1 RPOWP, tj.:

  • typy beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia,
  • typy projektów kwalifikujące się do wsparcia,
  • zasady finansowania projektów,
  • nowe kryteria oceny,
  • pomoc publiczna,
  • wydatki kwalifikowane w projekcie
  • wymagana dokumentacja.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii, producentów rolnych, grup producenckich, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, porozumień i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną, jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną (nie wymienione wyżej), podmiotów działających w ramach partnerstw publicznoprywatnych oraz operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).

Kartę zgłoszenia (214kB) udziału w seminarium prosimy przesłać e-mailem na adres: wrzesinska@pfrr.pl lub faksem na numer 85 742 00 44 do dnia 02.03.2016r. W karcie zgłoszenia proszę wpisać osoby, które wezmą udział w seminarium informacyjnym (maksymalnie 3 osoby z instytucji).

Uczestnictwo w seminarium informacyjnym jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium informacyjne organizowane jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym.

Program spotkania (215kB)

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS