01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2015
 
 
Szkolenie w Białymstoku dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych, 08.05.2015r. 2015/04/20

RCS Sp. z o.o. oraz Centrum ds. REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, pełniące rolę Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki zapraszają na szkolenie pt.

Bezpieczeństwo substancji chemicznych. Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń UE dotyczących bezpieczeństwa posiadania, stosowania i obrotu substancjami i mieszaninami”,

które odbędzie się 8 maja 2015r. w Białymstoku, ul. Spółdzielcza 8, w godzinach 9.00 do 16.00.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli przedsiębiorstw — uczestników łańcucha dostawczo-odbiorczego chemikaliów, czyli firm produkujących, używających i obracających substancjami oraz mieszaninami, w tym substancjami klasyfikowanymi jako niebezpieczne, a także firm doradczych specjalizujących się w tematyce substancji chemicznych.

Prelegentami będą specjaliści z Centrum ds. REACH i CLP, Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Służby Celnej, przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw branży chemicznej.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • a) Chemikalia jako narzędzie wykroczeń, nadużyć i przestępstw, popełnianych świadomie i nieświadomie, w tym wykroczeń przeciw prawu polskiemu i UE, zwłaszcza w związku z rozporządzeniami 98/2013, 649/2012 i 428/2009.
  • b) Działania zagrożone karami w postępowaniu administracyjnym i karnym.
  • c) Bezpieczeństwo chemiczne jako efekt wspólnego działania państwa i przedsiębiorcy.
  • d) Sposoby budowania bezpieczeństwa w firmie.

W wyniku udziału w szkoleniu przedsiębiorca otrzymuje: wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zasobów firmy i chemikaliów w obrocie towarowym, dostęp do internetowej sieci uczestników, przez którą udostępniane są materiały informacyjne i szkoleniowe oraz otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego” („Towards the chemical security culture”) współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ramowego zapobiegania i walki z przestępczością zarządzanego przez Dyrektoriat Generalny DG HOME Komisji Europejskiej.

Szkolenie jest dla uczestników bezpłatne!

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na adres elektroniczny kowalewska@pfrr.pl lub tel. 85 740 86 89.

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność wpływu formularzy zgłoszeniowych.

Do pobrania:

Nota biograficzna o koordynatorze projektu:

Mgr inż. Lesław Górniak — koordynator projektu, jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku głównego specjalisty w Centrum ds. REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Od ponad pięciu lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa obrotu substancjami podwójnego zastosowania, towarami strategicznymi oraz prekursorami materiałów wybuchowych. Prowadzony przez niego projekt „Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego” ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa posiadania, używania i obrotu chemikaliami i dotyczy każdej firmy, której działalność obejmuje powyższe zagadnienia.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS