01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » Projekt WOMEN
 
 
WOMEN - "Realising a Transational Strategy against the brain-drain of well-educated young women"

Aktualności projektu WOMEN dostępne są tutaj.

Młode wykształcone kobiety coraz częściej opuszczają regiony peryferyjne nie widząc dla siebie perspektyw rozwoju. Sytuacja taka powoduje nie tylko zmiany demograficzne ale również deficyt wykwalifikowanej siły roboczej.

Aby zachęcić młode dobrze wykształcone kobiety do pozostania w wolniej rozwijających się regionach należy podjąć szereg odpowiednich kroków. Projekt WOMEN wspiera rozwój kariery zawodowej młodych kobiet poprzez realizację

Cele Projektu:

Projekt „WOMEN” ma na celu realizację ponadnarodowej strategii oraz opracowanie pilotażowych działań w kierunku przeciwdziałania zjawisku migracji dobrze wykształconych kobiet i wdrażanie wspólnych rozwiązań w zarządzaniu zmianami demograficznymi.

Partnerzy Projektu:

Zadania w ramach Projektu są wspólnie realizowane przez 11 Partnerów z 5 krajów: Niemcy - (Ministry for Regional Development and Transport Saxony —Anhalt — Lider Projektu), Węgry, Słowenia, Austria, Polska, w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2014r.

Projekt realizowany jest on na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Działania projektu:

Główne działania projektu obejmują:

1. opracowanie ponadnarodowej strategii w oparciu o:

 • wyniki projektu SEMIGRA,
 • analizę dobrych praktyk z innych regionów UE dotkniętych problemem migracji dobrze wykształconych młodych kobiet,
 • dialog z ekspertami, instytucjami regionalnymi na temat możliwych sposobów przeciwdziałania narastającemu problemowi drenażu mózgów.

2. Działania pilotażowe:

 • międzynarodowy konkursu dla kobiet przedsiębiorczych, pracodawców przyjaznych matkom itp.,
 • kampanie promocyjne podkreślające szanse zawodowe kobiet w regionach partnerskich,
 • szkolenia i doradztwo skierowane do menadżerów personalnych wspomagające przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań na rzecz kobiet pracujących w ich firmach, ich współpracy z odpowiednimi instytucjami publicznymi, poprawie sytuacji zatrudnienia w regionie,
 • promocja i wspieranie sieci społecznościowych.

Zakładane rezultaty projektu:

Zakłada się, że działania projektu wpłyną na wzrost przedsiębiorczości kobiet z terenów wiejskich oraz długofalowe zmiany demograficzne:

 • zmiana struktury wiekowej na terenach wiejskich,
 • zapobieganie starzeniu się społeczności wiejskiej,
 • uniknięcie wyludnienia obszarów wiejskich poprzez „zatrzymanie” dobrze wykształconych kobiet.

Do współpracy zapraszamy:

 • kobiety,
 • pracodawców,
 • NGOs,
 • naukowców,
 • przedstawicieli władz lokalnych i samorządy.

Biuro projektu:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel: 85 740 86 78, 85 740 86 83
fax: 85 740 86 85

Osoby do kontaktu:

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.women-project.eu

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

€ko-Kluby
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN
»Aktualności

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS