01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konkursy, targi, misje » Archiwum 2012
 
 
Misja gospodarcza firm z branży nanotechnologii "NanoIsrael 2012" 2012/01/26

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet, we współpracy z ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, miastem Katowice, Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie zaprasza do udziału w misji gospodarczej na konferencję i targi NanoIsrael 2012, odbywające się w dniach 26-27 marca 2012 r. w Tel Awiwie.

NanoIsrael 2012 to największe międzynarodowe przedsięwzięcie w Izraelu prezentujące aktualne i wiodące rozwiązania, technologie i odkrycia naukowe o charakterze aplikacyjnym w dziedzinie nanotechnologii. Wydarzenie stanowi forum spotkań krajowych i międzynarodowych firm oraz przedstawicieli świata nauki, inwestorów instytucjonalnych, funduszy venture capital. NanoIsrael 2012 w sposób kompleksowy łączy formułę konferencji, targów oraz aranżowanych za pomocą systemu internetowego spotkań b-2-b. Poprzednie edycje NanoIsrael gromadziły ponad 1000 uczestników z ok. 30 krajów.

tl_files/download/2012/MagdaZ/Izrael/NanoIsrael/nanoisrael.jpg


Do udziału w misji zapraszamy serdecznie przedsiębiorców reprezentujących przemysł wysokich technologii (high-ech), a w szczególności pomioty gospodarcze związane z:

  • nanomateriałami i nanotechnologią,
  • energią odnawialną i ochroną środowiska,
  • nanoelektroniką,
  • zastosowaniem nanotechnologii w fotonice,
  • biotechnologią (nanobiotechnologią),
  • nanomedycyną.

Program Misji przewiduje:

  • udział w konferencji NanoIsrael 2012,
  • udział w targach NanoIsrael 2012,
  • spotkania b-2-b koordynowane za pomocą platformy networkingowej,
  • wizytę studyjną u partnera biznesowego w Tel Awiwie.

Uczestnicy misji będą mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach kooperacyjnych o charakterze b-2-b (business-to-business). Są to uprzednio zaaranżowane spotkania, odbywające się pomiędzy dobranymi w pary firmami, wybieranymi na podstawie opisu działalności i poszukiwanej współpracy.

Udział w misji gospodarczej do Izraela jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń na jednym z najprężniej rozwijających się rynków wysokich technologii - nanotechnologii - na świecie. Ponadto umożliwi znalezienie partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach Polsko-Izraelskich Projektów Badawczo-Rozwojowych, dofinansowanych ze środków publicznych.

KOSZT UDZIAŁU W MISJI 1 OSOBY KSZTAŁTUJE SIĘ W GRANICACH 9000 PLN.

Informujemy, że przy zgłoszeniu co najmniej 5 firm istnieje możliwość dofinansowania udziału w misji w ramach branżowego projektu promocyjnego Ministerstwa Gospodarki (rozporządzenie RM z dnia 31 października 2007 w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U.. Nr 211, poz. 1542 z późn. zm.).

Maksymalna pomoc udzielona na udział w programie promocji o charakterze branżowym w ramach tego projektu nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych związanych z uczestnictwem w misji jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa.

Firmy zainteresowane udziałem w misji oraz uzyskaniem dofinansowania powinny zgłosić się do koordynatora wyjazdu, Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet, najpóźniej do 10 lutego 2012 r.:

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet
ul. Stabłowicka 147/149
54-066 Wrocław
tel.: 883 777 709
fax: +48 71 720 16 00
kontakt: promocja@nanonet.pl

 
AMBASADOR BIZNESU
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS