01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2012
 
 
IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie w Warszawie 2012/03/16

Krajowa Instytucja Wspomagająca ogłasza nabór uczestników na kolejne, IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie, które odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2012r. w Warszawie.

Celem Forum jest dalsze stwarzanie możliwości zawiązania partnerstw projektowych, do projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu oprócz instytucji polskich wezmą udział projektodawcy zagraniczni m. in. ze Szwecji, Belgii, Hiszpanii. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych w sumie ok. 50-60 instytucji, w tym ok. 35 z Polski i 25 z zagranicy. Sama organizacja i dwudniowa forma forum pozostaje bez zmian. Program jak i miejsce forum zostaną przesłane wszystkim uczestnikom w terminie późniejszym.

1) Warunki naboru:

W Forum mogą wziąć udział zarówno podmioty:

  • realizujące projekty w ramach PO KL, chcące rozszerzyć je o komponent ponadnarodowy
  • podmioty o przyznanym dofinansowaniu, ale bez podpisanej umowy
  • podmioty planujące składanie wniosku w 2012 r.

Wstępny zakres obszarów tematycznych na Forum został określony na podstawie zbieżności tematów konkursów ogłoszonych u partnerów ponadnarodowych i dotyczy:

  • osób 50+, zarówno pracujące jak i bezrobotne/nieaktywne na rynku pracy lub z niego wykluczone;
  • osób młodych poniżej 25 roku życia — grupa docelowa analogiczna do osób 50+, a więc poza osobami już pracującymi, przede wszystkim młodzież pozostająca bez pracy, osoby nieaktywne na rynku pracy lub z niego wykluczone;
  • szkolnictwa zawodowego;
  • zielonych miejsc pracy.

Należy podkreślić, iż jest to preferowana, aczkolwiek nie zamknięta, lista obszarów i tematów i możliwa jest jej pewna modyfikacja, pod warunkiem ich dopasowania do projektów z zagranicy.

2) Przy wypełnianiu fiszek projektowych (w załączeniu wzór (93kB) do wypełnienia dla projektodawców — tylko w takiej formie będą przyjmowane zgłoszenia)) szczególną uwagę należy zwrócić na precyzyjne opisanie potrzeby realizacji współpracy ponadnarodowej (problemu do rozwiązania) jako kluczowego elementu decydującego o możliwości znalezienia potencjalnego partnera ponadnarodowego.

Wszystkie fiszki projektowe będą po forum gromadzone w bazie danych Krajowej Instytucji Wspomagającej i analizowane, dając możliwość znalezienia partnera nie tylko podczas planowanego Forum.

3) O zakwalifikowaniu instytucji do uczestnictwa w Forum będzie decydować dopasowanie do fiszek partnerów ponadnarodowych, które spływają równolegle oraz kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 marca.

Ze względów logistycznych, po zakończeniu rekrutacji i stworzeniu listy uczestników Forum, w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń, będzie stworzona lista rezerwowa.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum któregoś z uczestników, na jego miejsce zostanie przyjęta kolejna instytucja z listy rezerwowej.

W celu zgłoszenia proszę wypełnić wyłącznie po angielsku załączoną fiszkę i przesłać ją w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca br., na adres: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl

4) Uwagi organizacyjne:

a) uczestnicy, tak jak do tej pory, pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie;

b) inaczej niż przy poprzednich forach, tym razem językiem forum będzie wyłącznie język angielski (nie będzie zapewnionego tłumaczenia);

c) każda zakwalifikowana instytucji może delegować na Forum tylko jedną osobą;

d) przesłane do nas fiszki zostaną upublicznione na naszym portalu, zarówno fiszki instytucji zakwalifikowanych (z propozycją doboru partnerów do rozmów), jak i znajdujących się na liście rezerwowej (w części portalu poświęconej szukaniu partnerów ponadnarodowych). Przesłanie fiszki jest rozumiane, jako zgoda na jej upublicznienie. Podkreślamy również, że Krajowa Instytucja Wspomagająca, będzie wspierać danego beneficjenta w poszukiwaniu partnerów.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS