01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konkursy, targi, misje » Archiwum 2011
 
 
Spotkanie match-makingowe branży IT/ICT w Warszawie 2011/01/17

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. zaprasza przedsiębiorców z Polski Wschodniej z branży IT/ICT do uczestnictwa w spotkaniu match-makingowym z przedsiębiorcami z Izraela z branży IT/ICT, które jest planowane 29 marca 2011 r. w Warszawie.

W spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność i posiadający siedzibę w jednym z 5 województw Polski Wschodniej: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w sektorze IT/ICT (maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę).

Przewidywana liczba miejsc: 50. W przypadku większej ilości zgłoszeń istnieje możliwość zwiększenia limitu miejsc.

Obszary możliwej współpracy:

  • kooperacja w zakresie badań i rozwoju (R&D),
  • joint-ventures,
  • usługi podwykonawstwa,
  • usługi dostawcze,
  • dystrybucja,
  • udzielanie licencji,
  • inne.

Spotkanie będzie odbywać się w języku angielskim, prosimy o uwzględnienie tego faktu w trakcie składania zgłoszeń. PAIiIZ zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spotkania.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (261kB) w języku angielskim i przesłanie go wraz z odpisem z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG), wydanych nie później niż na 3 miesiące przed terminem zgłoszenia oraz wyciąg z umowy dokumentujący rodzaj prowadzonej działalności (nie dotyczy przedsiębiorców, którzy nie muszą posiadać takich umów), poświadczający, że zakres działalności przedsiębiorcy jest zgodny z tematyką organizowanego wydarzenia gospodarczego oraz że przedsiębiorca posiada siedzibę, jest zarejestrowany i działa minimum 2 lata (na dzień złożenia wniosku) na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej.

Formularze zgłoszeniowe należy składać do 27 stycznia 2011r. do godz. 12:00 osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faksem lub przesyłką kurierską pod adresem:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
fax: (22) 334 99 12
e-mail: anna.krason@paiz.gov.pl

z dopiskiem:
„Spotkanie IT/ICT Izrael 2011”

Formularze zgłoszeniowe zostaną przekazane partnerowi PAIiIZ, który prowadzi rekrutację po stronie izraelskiej i który na ich podstawie przeprowadzi nabór wśród firm izraelskich. Następnie przedsiębiorcy ze strony polskiej oraz izraelskiej wskażą te ze zgłoszonych firm, z którymi chciałyby się spotkać w formule B2B. 100% zgodność we wskazaniach obu potencjalnych partnerów jest warunkiem koniecznym udziału w organizowanym spotkaniu match-makingowym. Weryfikacja potencjalnych partnerów przez firmy ze strony polskiej oraz izraelskiej jest przewidziana na pierwszą połowę marca.

Szczegółowych informacji nt. targów, wyjazdu i możliwości dofinansowania udziela:

Dorota Isajuk
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Białystok
tel: 85 740 86 83
fax: 85 740 86 85
e-mail: isajuk@pfrr.pl

Spotkanie jest organizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

 
AMBASADOR BIZNESU
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS