01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2011
 
 
Konferencja pt. „Podlaskie Klastry w Europie - od współpracy lokalnej do współpracy międzynarodowej” 2011/06/27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w ramach przedsięwzięcia „Polskie klastry i polityka klastrowa” odbędzie się bezpłatna konferencja pt.

„Podlaskie Klastry w Europie — od współpracy lokalnej do współpracy międzynarodowej”,

w dn. 30 czerwca 2011r. w godz. 10:00-15:30 w Centrum Konferencyjnym TITANIC, przy ul. Pogodnej 16d w Białymstoku.

Przedsięwzięcie „Polskie klastry i polityka klastrowa” realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Konferencja organizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Głównym celem konferencji jest prezentacja dokonań klastrów na Podlasiu, podniesienie wiedzy animatorów i koordynatorów klastrów z regionu na temat współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji działań klastrów. W związku z faktem, iż równolegle zorganizowane zostaną targi, na których klastry z regionu będą miały możliwość przedstawienia swojej działalności, a w obu imprezach wezmą udział przedstawiciele klastrów z zagranicy, wydarzenie będzie dobrą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i nawiązania współpracy.

Organizator spotkania zapewnia tłumaczenie symultaniczne, poczęstunek w trakcie przerw kawowych oraz lunch.

W trakcie konferencji dystrybuowane będą darmowe katalogi prezentujące klastry na Podlasiu.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: www.ecorys.pl/klastry

Więcej informacji:

tel: (22) 339 45 54
e-mail: klastry@ecorys.pl

Konferencja organizowana w ramach przedsięwzięcia PARP: „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu systemowego: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS