01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2011
 
 
Konferencja „Lubelska nauka dla biznesu” 2011/08/24

W dniu 21 września 2011 r. Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Lubelski Klub Biznesu w ramach European SME Week 2011 organizują konferencję „Lubelska nauka dla biznesu”.

Konferencja skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i pracowników naukowych. W trakcie konferencji omówiona zostanie oferta lubelskich Uczelni skierowana do przedsiębiorstw, zaprezentowane zostaną formalno-prawne aspekty tej współpracy oraz przykłady dotychczasowej współpracy zakończonej obopólnym sukcesem.

Ponadto w trakcie konferencji zaprezentowane zostaną formy wsparcia współpracy nauki z biznesem realizowane w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Podczas konferencji będzie można poznać nowe warunki formalne projektu systemowego Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”. Konferencja będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i znalezienia partnerów do realizacji wspólnych projektów, w szczególności w branży medycznej.

Program konferencji został podzielony na dwie części: I część Oferta lubelskich Uczelni dla biznesu i II część Potrzeby biznesu w zakresie współpracy z Uczelniami oraz regionalny system wsparcia tej współpracy

W ramach realizacji I części konferencji, ofertę swoją przedstawią:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski– wystąpi prof. dr hab. Ryszard Szyszka,
  • Politechnika Lubelska– wystąpią prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska Dyrektor Lubelskiego Centrum Transferu Technologii PLi dr Radosław Dolecki Kierownik Biura Rozwoju i Kooperacji PL,
  • Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej– wystąpi mgr inż. Jadwiga Malinowska Kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS,
  • Uniwersytet Medyczny– wystąpi prof. dr hab. Grażyna Ginalska Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii UM,
  • Uniwersytet Przyrodniczy– wystąpią prof. dr hab. Leszek Mościcki, dr inż. Agnieszka Wójtowicz Wydział Inżynierii Produkcji UP.

W ramach II części zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

  • Pragmatyczne spojrzenie przedsiębiorców na współpracę z nauką - wystąpi Stanisław Jabłoński Wiceprzewodniczący Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu,
  • Możliwości wsparcia innowacyjności w sektorze MSP w północno-wschodniej Polsce – wystąpi Tomasz Stypułkowski Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
  • Formy wsparcia współpracy nauka - biznes realizowane w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – wystąpi przedstawiciel Departamentu Gospodarki i Innowacji UM WL

W trakcie konferencji, w holu Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, będą zorganizowane stoiska informacyjne 5 największych lubelskich Uczelni Wyższych, na których przedsiębiorcy będą mieli szansę zapoznać się z ofertą uczelni oraz uzyskać szczegółowe informacje o możliwości współpracy nauki i biznesu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa są przyjmowane do dnia 19 września 2011 r. Bliższe informacje znajdują się na stronie http://een.pollub.pl .

Opracowała:

Krystyna Biełach
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Źródło: http://een.pollub.pl

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS