01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konkursy, targi, misje » Archiwum 2010
 
 
Dwa wyjazdy na targi jesienią br. dla podlaskich firm 2010/07/21

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych informuje, iż został ogłoszony konkurs na nabór przedsiębiorców z Polski Wschodniej na dwa wyjazdy na targi jesienią br.:

 • na międzynarodowe targi sektora spożywczego SIAL The Global Food Marketplace 2010 w Paryżu (Francja) odbywające się w dniach 16-22.10.2010.
  Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 9 sierpnia 2010 roku o godz. 12.00.
  Liczba miejsc: 20.
  We wszystkich kwestiach związanych z ww. wydarzeniem uprzejmie prosimy o kontakt z panią Pauliną Wilamowską, tel.(22) 334 99 95,
  paulina.wilamowska@paiz.gov.pl
 • na międzynarodowe targi jachtowe HANSEBOOT 2010 odbywające się w dniach 30.10- 07.11.2010 r. w Hamburgu (Niemcy).
  Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 9 sierpnia 2010 roku o godz. 12.00. Nowy termin składania wniosków to 13 sierpnia (piątek) 2010 roku.
  Liczba miejsc: 20.
  We wszystkich kwestiach związanych z ww. wydarzeniem uprzejmie prosimy o kontakt z panią Karoliną Miąsko, tel.(22) 334 99 45,
  karolina.miasko@paiz.gov.pl lub panem Leszkiem Kołodziejczykiem pod numerem tel.(22) 334 99 50 oraz e-mail: leszek.kolodziejczyk@paiz.gov.pl .

Wszystkie wydarzenia finansowane są w 100 % (z wyjątkiem diet, ubezpieczenia oraz dojazdu z/do Warszawy) z budżetu Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Każdy uczestnik ma zapewniony bezpłatny przelot w obydwie strony, nocleg, przygotowanie materiałów informacyjnych o delegacji, organizację spotkań na miejscu, w tym koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej oraz zabudowę stoiska na targach, etc.

Jednocześnie informujemy, iż regulaminy oraz formularze aplikacyjne dotyczące obydwu organizowanych misji są dostępne na stronie internetowej PAIiIZ, w zakładce Polska Wschodnia / przetargi i ogłoszenia / misje:

http://www.paiz.gov.pl/o_agencji/przetargi_ogloszenia/polska_wschodnia/misje

W związku z dużą ilością plików zapisanych w formacie pdf (po 7 dokumentów na każdą misję) zwracamy się z prośbą o ich ściągnięcie bezpośrednio z wyżej wskazanego adresu, gdyż chcemy uniknąć przeciążenia Państwa skrzynek odbiorczych.


Poniżej podajemy listę dokumentów, jakie należy przesłać wraz z wnioskiem, aby ubiegać się o uczestnictwo w wyjeździe:

 • Wniosek (będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu Wyjazdu);
 • Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) wydane nie później niż na 3 miesiące przed terminem składania Wniosku („poświadczona „za zgodność z oryginałem”)
 • deklaracja podatkowa PIT lub VAT za maj i czerwiec 2010 r. (oryginał bądź kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”);
 • wypełniony dokument (załącznik nr 2 do Regulaminu) „Informacja o otrzymanej pomocy de minimis” (dokument należ wypełnić nawet jeśli taka pomoc do tej pory nie była udzielana przedsiębiorcy);
 • wyciąg z umowy dokumentujący rodzaj prowadzonej działalności, tj. wyciąg z umowy z partnerem handlowym z treścią, która świadczy o zakresie i rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności (poświadczona „za zgodność z oryginałem”);
 • Kopie bilansów oraz rachunków zysków i strat za lata 2007, 2008 i 2009 wraz z dowodem złożenia do Urzędu Skarbowego (poświadczone za zgodność z oryginałem”);
 • kopie certyfikatów zarządzania jakością ISO lub innych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem (jeśli przedsiębiorstwo takie posiada);
 • Kopie certyfikatów bezpieczeństwa, zgodności lub innych umożliwiających eksport produkcji lub nawiązanie współpracy na danym rynku (w zależności od sektora będą to np. certyfikaty produktów żywnościowych, materiałów budowlanych, itp.);
 • Inne dokumenty wymienione w „Kryteriach wyboru uczestników” (wskazane w tabeli „Dokument źródłowy), które stanowią załącznik nr 6 do Regulaminu.

UWAGA: Wszystkie dokumenty załączane do Wniosku, czyli: KRS lub EDG, kopie certyfikatów, deklaracje podatkowe PIT lub VAT, wyciąg umowy z partnerem handlowym, należy przesyłać podpisane oraz „za zgodność z oryginałem”.

 
AMBASADOR BIZNESU
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS