01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konkursy, targi, misje » Archiwum 2010
 
 
Targi branży spożywczej w Szanghaju, 15-22 maja 2010 2010/03/24

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA ogłasza konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej, reprezentujących sektor spożywczy na uczestnictwo w wyjeździe na EXPO 2010 oraz na Międzynarodowe Targi Artykułów Spożywczych - Asia’s Food Marketplace SIAL 2010 w Szanghaju w dniach 15-22 maja 2010.


W wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność w jednym z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w sektorze spożywczym. Przewidywana liczba miejsc: 10. Dofinansowanie obejmuje 100 % kosztów (nie uwzględniając diet, wyżywienia, ubezpieczenia oraz kosztów dojazdu do i z Warszawy).

Jednocześnie uprzejmie proszę o nadsyłanie na podany w dokumentacji adres poprawnie wypełnionych wniosków na Wyjazd i Misje wraz z pożądanymi załącznikami w szczególności: aktualny wypis z KRS lub EGD, informacja o otrzymanej pomocy de minimis (nawet jeśli taka pomoc nie wystąpiła), kopie dokumentów potwierdzających sytuację finansową przedsiębiorstwa zgodnie z informacjami zawartymi w kryteriach.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 30 marca 2010.

Dokładne informacje odnośnie procedur dotyczących wyjazdu znajdziecie Państwo pod adresem:

http://www.paiz.gov.pl/o_agencji/przetargi_ogloszenia

Dokumentacja konkursowa:

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w targach udziela również:

Pan Leszek Kołodziejczyk
Eastern Poland Promotion Specialist
Polish Information & Foreign Investment Agency
tel.(+48) 22 334 99 50
fax(+48) 22 334 98 86

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

 
AMBASADOR BIZNESU
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS