01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konkursy, targi, misje » Archiwum 2010
 
 
Misja gospodarcza na Giełdę Kooperacyjną „Baltic Sea Investment and Business Cooperation Forum”, Litwa, Kłajpeda 12-14 maja 2010 2010/03/16

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w misji gospodarczej na Litwę (Kłajpeda), która odbędzie się w dniach 12-14 maja 2010 r. Celem organizacji misji gospodarczej na Litwę jest udział polskich przedsiębiorców w Giełdzie Kooperacyjnej - „Baltic Sea Investment and Business Cooperation Forum” , która organizowana jest w dniach 13-14 maja 2010 r. w Kłajpedzie, na Litwie, przez ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Izbie Przemysłowo — Handlowej w Kłajpedzie.

DO KOGO SKIEROWANA JEST GIEŁDA KOOPERACYJNA?

Giełda Kooperacyjna przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami z krajów regionu Morza Bałtyckiego - Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Dani, Norwegii, Niemiec, Polski i Kaliningradu.

Giełda Kooperacyjna skierowana jest w szczególności do firm z następujących branż:

 • energia, energia odnawialna
 • turystyka
 • usługi
 • rekrutacja pracowników
 • transport, logistyka
 • produkcja przemysłowa
 • drewno, produkcja z drewna (meble, drzwi, okna, domy)
 • metalowa, produkcja z metalu
 • rybołówstwo, kultura wodna

NA CZYM POLEGA GIEŁDA KOOPERACYJNA?

 • firmy polskie w formularzu rejestracyjnym (110kB) określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać;
 • informacja o firmie polskiej umieszczana jest na stronie internetowej Giełdy Kooperacyjnej (znajduje się tam lista wszystkich dotychczas zarejestrowanych firm);
 • na podstawie umieszczonego opisu, organizator litewski dobiera firmy do bezpośrednich rozmów
  i spotkań handlowych; lista z harmonogramem spotkań będzie dostępna 11 maja 2010 r.;
 • 13 i 14 maja 2010 r., odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami.

Rozmowy kooperacyjne będą odbywać się w języku angielskim.

KOSZTY

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zapewnia bezpłatny transport (autokar) na Giełdę Kooperacyjną i z powrotem (trasa Białystok – Kłajpeda – Białystok).

Ponadto, dla wszystkich zarejestrowanych uczestników giełdy przewidziany jest w dniu 13 maja 2010 r. bezpłatny lunch.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników Giełdy Kooperacyjnej.

Wstęp na Giełdę Kooperacyjną jest bezpłatny.

REJESTRACJA

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza (110kB) i przesłanie go mailem na adres isajuk@pfrr.pl, faksem na numer +48 85 740 86 85 lub pocztą na adres: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok.

Po otrzymaniu formularza, pracownik ośrodka Enterprise Europe Network zarejestruje go na oficjalnej stronie Giełdy Kooperacyjnej:

http://www.kcci.lt/index.php?id=406&L=1&tx_ttnews[tt_news]=1975&tx_ttnews[backPid]=390&cHash=22c3b8b38e

Pod tym linkiem macie Państwo możliwość podglądu już wprowadzonych profili. Harmonogram spotkań dostępny będzie w dniu 11 maja 2010 r. Zadaniem pracowników Ośrodków Enterprise Europe Network będzie dbanie o rozplanowanie czasowe i koordynację spotkań wszystkich partnerów oraz zapewnienie miejsca do rozmów biznesowych.

Termin rejestracji upływa 23 kwietnia 2010 r.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Giełda Kooperacyjna odbywać się będzie w ramach Międzynarodowej Litewsko–Niemieckiej Konferencji i Targów Biznesowych „Rozwój współpracy gospodarczej i kulturowej pomiędzy krajami regionu Morza Bałtyckiego”, która odbędzie się w dniach 13-14 maja 2010 r.

RAMOWY PROGRAM MISJI i GIEŁDY KOOPERACYJNEJ

12 maja 2010 r. (środa)

08.00 -

wyjazd z Białegostoku do Kłajpedy (autokar)

ok. 17.00

przyjazd do Kłajpedy; zakwaterowanie w hotelu

13 maja 2010 r. (czwartek)

09.00 – 10.00

rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

uroczyste otwarcie Giełdy Kooperacyjnej

10.15 – 12.00

„Możliwości inwestycyjne na Litwie” - wykład

12.00 – 13.00

lunch

13.00 – 17.00

indywidualne spotkania biznesowe

14 maja 2010 (piątek)

10.00 – 16.00

indywidualne spotkania biznesowe

(możliwość wzięcia udziału w Spotkaniach Sektorowych organizowanych w ramach Targów Biznesowych „Rozwój współpracy gospodarczej i kulturowej pomiędzy krajami regionu Morza Bałtyckiego”; firmy z branży energetycznej i odnawialnych źródeł energii będą mogły odwiedzić czołowe firmy litewskie z tej branży w regionie Kłajpedy; firmy z branży turystycznej będą mogły odwiedzić litewskie organizacje turystyczne z regionu Kłajpedy; wszyscy uczestnicy Giełdy Kooperacyjnej będą mogli odwiedzić Wolną Strefę ekonomiczną w Kłajpedzie)

17.00 -

wyjazd do Białegostoku

KONTAKT:

Dorota Isajuk, Anna Wrzesińska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
Tel: +48 85 740 86 83, fax: +48 85 740 86 85
e-mail: isajuk@pfrr.pl, wrzesinska@pfrr.pl

Alicja Orzechowska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Ul. Ks. Wierobieja 30/18
17-200 Hajnówka
Tel: +48 85 682 51 87
e-mail: orzechowska@pfrr.pl

Krystyna Biełach
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Ul. Mickiewicza 31 pok. 14
17-100 Bielsk Podlaski
Tel: +48 85 730 18 42
e-mail: bielach@pfrr.pl

 
AMBASADOR BIZNESU
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS