01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2010
 
 
Projekt "Młodzi przedsiębiorczy" 2010/07/14

RCS Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych (i spełniających wymagania) do udziału w projekcie "Młodzi przedsiębiorczy". Jest to projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, mieszkających w województwie podlaskim.

Celem projektu "Młodzi przedsiębiorczy" jest wyposażenie osób pozostających bez zatrudnienia w wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Termin realizacji projektu: 1 lipca 2009 r. - 31 grudnia 2010 r.

Limit osób: 80

Charakter wsparcia realizowany w projekcie

Każda osoby zakwalifikowana do udziału w projekcie skorzysta z następujących form wsparcia:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego - 2-godzinne konsultacje z doradcą zawodowym zmiwrzające do stworzenia Indywidualnego Planu Działania każdego uczestnika projektu.
 1. Warsztatu interpersonalnego i aktywizującego z elementami przedsiębiorczości - 16-godzinne (2 dni) warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych niezbędnych w świecie biznesu (komunikacja, radzenie sobie ze stresem oraz asertywność i autoprezentacja), których celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna uczestników oraz otwarcie na zmiany. Zajęcia będą miały charakter wyjazdowy i odbywać się będą w ośrodkach konferencyjno - szkoleniowych na terenie województwa podlaskiego.
 1. Indywidualnego doradztwa przedsiębiorczości - 2-godzinne konsultacje z doradcami przedsiębiorczości dookreślające pomysł na biznes uczestników projektu pod względem formalnym, prawnym i finansowym.
 1. Szkolenia "ABC przedsiębiorczości" - 32-godzinne (4 dni) zajęcia, których celem jest przygotowanie uczestników projektu pod względem formalno-prawnym, organizacyjnym i finansowym do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Mentoringu - 4-godzinne grupowe spotkania z praktykami biznesu jako element upowszechniania dobrych praktyk.
 3. Szkolenia "Biznes plan, pozyskiwanie finansowania i dofinansowania działalności" - 32-godzinne (4 dni) zajęcia uczące uczestników projektu opracowywania biznes planów oraz wskazujące źródła finansowania działalności gospodarczej.

Wszystkie zajęcia realizowane będą w siedzibie firmy RCS w Białymstoku w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 8-16 (za wyjątkiem wyjazdowych warsztatów interpersonalnych).

Projekt realizowany będzie w IV turach w czterech różnych lokalizacjach. Rekrutacja do kolejnych lokalizacji odbywać się będzie sukcesywnie wg. harmonogramu:

 • I tura - 1 września 2009 r. - Białystok REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • II tura - I kwartał 2010 r. - Łomża REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • III tura - II kwartał 2010 r. - Bielsk Podlaski REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • IV tura - III kwartał 2010 r. - Suwałki REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Wszystkie zajęcia w pozostałych turach realizowane będą w podanych lokalizacjach w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 8-16 (za wyjątkiem wyjazdowych warsztatów interpersonalnych).

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z informacją z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej (dla osób zarejestrowanych w PUP),
 • oświadczenie osoby biernej zawodowo o pozostawaniu bez zatrudnienia (dla osób nie zarejestrowanych w PUP),
 • kopia dowodu osobistego,
 • opis planowanego przedsięwzięcia

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, faksem lub listem poleconym do:

RCS Sp. z o.o.
15-441 Białystok, ul. Spółdzielcza 8
tel. (085) 653 74 75, fax. (85) 653 72 21

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania: http://rcs-hr.pl/index.html?action=sai&ida=3634

Rejestracja uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

-

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS