01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Energia odnawialna » Zadania
 
 
Zadania realizowane przez Podlaską Agencję Zarządzania Energią 2004/06/15

Agencja realizuje swoją misję poprzez:

 • Pomoc samorządom w promocji racjonalnego użycia energii i sformułowaniu planów energetycznych.

 • Promocja i rozwój stosunków z Europejską Siecią wyspecjalizowaną w kontroli energii i ochronie środowiska.

 • Badania i analizy dla lokalnych środowisk zawodowych.

 • Propagowanie wyników badań i usługi skierowane do końcowych odbiorców, w tym MSP i samorządów.

 • Propagowanie ochrony środowiska w kontekście wytwarzania i wykorzystania energii.

 • Zapewnienie konsumentom informacji i pomocy w zakresie racjonalnego użycia energii.

 • Powołanie centrum informacyjnego uświadamiającego opinii publicznej rolę efektywnego wykorzystania energii.

 • Zapewnienie informacji, szkoleń i doradztwa w sprawach poszanowania energii.

 • Promocja zróżnicowania źródeł energii (źródła odnawialne, zagospodarowanie odpadów).

 • Szkolenie personelu technicznego i rozwój metod audytu energetycznego.

 • Promowanie w mediach elektronicznych zagadnień energetycznych o wymiarze europejskim.

 • Propagowanie dyrektyw unijnych w zakresie energetyki

 • Opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w energię

 • Pomoc przedsiębiorstwom energetycznym w zakresie rozwoju infrastruktury energetyczne

Zadania
Zasady współpracy

 
   

Podlaska Agencja Zarządzania Energią | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +4885 740 86 85
e-mail: paze@pfrr.pl | WWW: www.paze.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS