01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Podsumowanie - „Vademecum rynków zagranicznych” — cykliczne spotkania informacyjne dla przedsiębiorców 2016/12/22

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy to adresaci działań informacyjnych i doradczych, świadczonych nieodpłatnie przez lokalne ośrodki sieci Enterprise Europe Network. Działania te mają najczęściej formę indywidualnego kontaktu przedsiębiorcy z konsultantem, który na podstawie przedstawionego problemu i konkretnej sytuacji proponuje rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb konkretnej osoby. Wiele zapytań kierowanych do naszego zespołu powtarzało się i dotyczyło tego jak skutecznie i bezpiecznie wejść z produktem lub usługą na zupełnie nowe i nieznane terytorium rynku zagranicznego. Dlatego też, by zwiększyć zakres oddziaływania sieci i ułatwić dostęp do specjalistycznej wiedzy poszukiwanej przez lokalnych przedsiębiorców, zespół Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wyszedł z inicjatywą stworzenia cyklicznych spotkań eksperckich, adresowanych do wszystkich zainteresowanych nawiązaniem relacji biznesowych z zagranicą. W ten sposób zrodziło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w regionie, odbywające się pod tytułem „Vademecum rynków zagranicznych”.

„Vademecum rynków zagranicznych” to seminarium informacyjne, które organizujemy kilkukrotnie w ciągu roku, tematykę dobieramy zawsze zgodnie z potrzebami zgłaszanymi nam przez lokalne środowisko biznesowe, a naszymi prelegentami są najlepsi specjaliści z dużą wiedzą i praktycznym doświadczeniem, którzy odpowiadają na najtrudniejsze pytania naszych gości.

Ideą „Vademecum” jest przedstawienie zainteresowanym przedsiębiorcom najważniejszych informacji związanych z określonym krajem w skoncentrowanej formie, tak, by po wyjściu ze spotkania mogli on zacząć wdrażać zdobytą wiedzę i nawiązane kontakty i przekuwać je w międzynarodowe kontrakty biznesowe. Poza częścią oficjalną, mającą najczęściej formę prelekcji, prezentacji bądź otwartych dyskusji, pamiętamy również o tym, by zapewnić czas na nieco mniej formalny networking i rozmowy kuluarowe, w trakcie których nasi eksperci są do dyspozycji uczestników spotkania.

Jedno z ostatnich „Vademecum rynków zagranicznych” zorganizowanych w Białymstoku odbyło się 3 października 2016r. i poświęcone było możliwościom współpracy biznesowej i naukowej z Republiką Białorusi. Było to cieszące się ogromną popularnością i, jak dotąd, największe wydarzenie z całego cyklu – w prelekcjach wzięło udział ponad 70 przedsiębiorców, gdzie poza najliczniejszą reprezentacją z województwa podlaskiego uczestnikami byli również przedsiębiorcy z Mazowsza, Warmii i Mazur. Podczas wydarzenia przedstawiona została specyfika prowadzenia biznesu na Białorusi, uwarunkowania prawne, ekonomiczne, możliwości inwestowania oraz „kultura” prowadzenia biznesu, mianowicie:

  • 10 powodów inwestowania na Białorusi przedstawił Aleksander Filicz – specjalista z Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji Republiki Białoruś.
  • O możliwościach otwarcia oraz perspektywach rozwoju biznesu na terytorium obwodu grodzieńskiego opowiedziała Tatsiana Wałoszyk, przedstawiciel Komitetu Ekonomiki Grodzieńskiego Obwodu Wykonawczego.
  • „Wolna Strefa Ekonomiczna «Grodnoinvest» - możliwości inwestowania” było tematem Dzianisa Szulejka – eksperta reprezentującego Wolną Strefę Ekonomiczną „Grodnoinvest”.
  • Potencjał inwestycyjny miasta Grodno i możliwości dla biznesu przedstawił Anatolij Buben, kierownik administracji oktiabrskiego rejonu miasta Grodno.
  • Kazimierz Zdunowski, prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, opowiedział natomiast o etyce biznesowej oraz o tym, jak wygląda w praktyce biznes z naszym sąsiadem zza wschodniej granicy.

Co więcej, każdy z uczestników otrzymał również oferty współpracy kooperacyjnej firm białoruskich oraz wskazówki jak przy wsparciu ośrodków Enterprise Europe Network zlokalizowanych w Białymstoku i Mińsku nawiązać międzynarodową współpracę.

Warto podkreślić, że poza niebywałą frekwencją i bardzo pozytywnym przyjęciem (uczestnicy ocenili seminarium na 4,5 w 5-stopniowej skali), spotkanie to było również ogromnym sukcesem organizacyjnym – wydarzenie poprowadził ekspert z Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a dzięki zaangażowaniu i nieocenionemu wsparciu Konsulatu Generalnego Republiki Białoruś w Białymstoku swoimi doświadczeniami i wiedzą podzielili się z uczestnikami przedstawiciele ośrodków biznesu z Mińska i Grodna.

Podsumowując, w 2016 roku w ramach „Vademecum rynków zagranicznych” pokazaliśmy możliwości zrobienia biznesu m.in.: w Niemczech, Finlandii, Kazachstanie, Chinach, na Litwie i Białorusi.

Jeśli mają Państwo potrzebę dowiedzieć się więcej na temat rynku interesującego dla Was kraju, prosimy o kontakt i zgłoszenie swojego pomysłu do nas – postaramy się zebrać najlepszych ekspertów i przygotować kolejne, bogate w praktyczną wiedzę spotkanie, dzięki któremu Państwa działania biznesowe nabiorą jeszcze większego rozpędu.

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS