01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2009
 
 
Seminarium informacyjne w Bielsku Podlaskim dotyczące dotacji z RPO WP 2009/04/07

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa na seminarium informacyjne:

Dofinansowanie inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podlaskiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałania: 1.4.1. Mikroprzedsiębiorstwa i 1.4.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

które obędzie się 29 kwietnia 2009r. (środa) w godzinach 9:30-12:00 w Sali bankietowej Restauracji Podlasianka w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 37.


Seminarium skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podlaskiego.

W ramach seminarium przybliżone zostaną kwestie dotyczące beneficjentów wspomnianego działania, warunków udzielenia wsparcia oraz wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe kryteria oceny wniosków oraz aspekty, w których wnioskodawcy najczęściej popełniają błędy.

Prelegentem podczas seminarium będzie inspektor Referatu Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, zajmującego się wdrażaniem I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (działanie 1.4). Ekspert od lat zajmuje się problematyką funduszy unijnych oraz prowadzi seminaria i szkolenia o tej tematyce.

Kartę zgłoszenia (161kB) na seminarium proszę przesłać faksem na numer (085) 7303022, pocztą na adres: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski lub e-mailem na adres bielach@pfrr.pl do dnia 27.04.2009r. (decyduje data otrzymania zgłoszenia przez organizatorów). W karcie zgłoszenia proszę wpisać osoby, które wezmą udział w seminarium.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona (20 miejsc).
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network – Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program seminarium (134kB)

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS