01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Nowe dyrektywy UE w zakresie zamówień publicznych 2014/04/28

W dniu 28 marca 2014 roku zostały opublikowane nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.

Dyrektywy weszły w życie 18 kwietnia 2014 - dwudziestego dnia po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Termin implementacji dyrektyw do porządków prawnych państw członkowskich UE upływa 18 kwietnia 2016 r.

Dyrektywy mają uprościć i przyspieszyć proces udzielania zamówień publicznych. Spośród przykładowych zmian należy wskazać obowiązkowe przejście na komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym, co obejmować ma również elektroniczne składanie ofert. Inną zmianą są krótsze niż dotychczas terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert. Dyrektywy regulują też w szerszym niż dotychczas zakresie wstępne konsultacje rynkowe, określane w polskim prawie zamówień publicznych jako tzw. dialog techniczny.

Ułatwienie ubiegania się o zamówienia publiczne, ma zapewnić zmniejszenie wymagań stawianych wykonawcom w zakresie dokumentacji oraz ograniczenie maksymalnego poziomu wymagań w odniesieniu do zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców. Większy zakres obowiązków dyrektywy nakładają na instytucje zamawiające w zakresie weryfikacji sytuacji podmiotowej wykonawców.

Przepisy nowych dyrektyw doprecyzowują również, w ślad za orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, wiele kwestii, które budziły dotąd istotne wątpliwości w praktyce.

Opracowała:

Krystyna Biełach
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Źródło: www.uzp.gov.pl

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS