01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2009
 
 
Dzień informacyjny dotyczący dotacji z RPO WP 2009/06/05

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w dniu informacyjnym:

Dofinansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podlaskiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.4.1. Mikroprzedsiębiorstwa

Dzień informacyjny odbędzie się 25 czerwca 2009 r. (czwartek) w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8.

W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1. Mikroprzedsiębiorstwa, zapraszamy Państwa na dzień informacyjny poświęcony zasadom ubiegania się o dotacje na działalność inwestycyjną wzmacniającą konkurencyjność podlaskich firm. W ramach dnia informacyjnego przybliżone zostaną kwestie dotyczące beneficjentów wspomnianego działania, warunków udzielenia wsparcia oraz wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe kryteria oceny wniosków oraz aspekty, w których wnioskodawcy najczęściej popełniają błędy.

Prelegentem podczas dnia informacyjnego będzie inspektor Referatu Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, zajmującego się wdrażaniem I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (działanie 1.4). Ekspert od lat zajmuje się problematyką funduszy unijnych oraz prowadzi seminaria i szkolenia o tej tematyce.

Kartę zgłoszenia (169kB) udziału w dniu informacyjnym prosimy przesłać faksem na numer (085) 740 86 85, e-mailem: isajuk@pfrr.pl lub pocztą (Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok) na załączonym formularzu do dnia 22.06.2009r. W karcie zgłoszenia proszę wpisać osoby, które wezmą udział w dniu informacyjnym (max. 2 osoby z firmy).

Uczestnictwo w dniu informacyjnym jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona (25 miejsc). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dzień informacyjny organizowany jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dodatkowych informacji udzielają: Dorota Isajuk oraz Magdalena Maksimowicz, tel. 085 7408683.

Program seminarium (149kB)

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS