01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Rejestr Usług Rozwojowych 2015/06/08

Rejestr Usług Rozwojowych powstanie w miejsce największej istniejącej bazy ofert edukacyjnych dostępnej na stronie www.inwestycjawkadry.pl. Uruchomienie Rejestru planowane jest na III kwartał 2015 r. - w pierwszej kolejności dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

RUR będzie zapewniał powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Rejestr będzie otwarty na wszystkie usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających (m.in. przedsiębiorców). W przypadku usług komercyjnych, ich wpisywanie jest dobrowolne i ma charakter promocyjny. Natomiast usługi, na realizację których przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie, muszą obligatoryjnie być wpisane do RUR.

Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Rejestru Usług Rozwojowych jest przekazanie w ręce przedsiębiorców lub osób indywidualnych możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny świadczonych usług rozwojowych, co pozwoli na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb ostatecznych odbiorców.

Każdy podmiot ubiegający się o wpis do Rejestru, zgodnie z Regulaminem Rejestru Usług Rozwojowych będzie musiał wypełnić Kartę Usługi tj. wystandaryzowany formularz prezentujący ofertę usługi rozwojowej oraz System oceny usług rozwojowych tj. dokument prezentujący założenia procesu oceny zrealizowanej usługi rozwojowej. Po uruchomieniu Rejestru zgłoszenia o wpis będą przyjmowane w sposób ciągły.

Obecnie trwa drugi etap testowania Rejestru Usług Rozwojowych (dostępnego tutaj). Na tym etapie testów, poza publikacją karty usługi, można przetestować działanie wyszukiwarki usług i modułu związanego ze zgłoszeniem przez przedsiębiorcę zapotrzebowania na organizację usługi „szytej na miarę”. Drugi etap testowania potrwa co najmniej do 15 czerwca br. Czas trwania testów może zostać wydłużony w zależności od przebiegu procesu testowania.

Opracowała:

Krystyna Biełach
EnterpriseEurope Network
EENEP Białystok

Źródło: www.parp.gov.pl

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS