01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 



PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Informacje
 
 
Informacja - Standard płatności SEPA 2014/09/10

Od 1 sierpnia 2014 roku w krajach strefy euro obowiązuje jeden standard płatności bezgotówkowych w euro, określany jako płatności SEPA.

SEPA (Single Euro Payments Area) to Jednolity Obszar Płatności w Euro, w ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w walucie euro na terenie Unii Europejskiej – zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich – według takich samych zasad i na takich samych warunkach. Obecnie regulacje SEPA w Polsce funkcjonują na zasadzie porozumienia banków, jednak od 1 listopada 2016 r., na podstawie przepisów Rozporządzenia SEPA, każdy bank będzie zobowiązany do realizowania płatności w walucie euro zgodnie z zasadami SEPA. Zasady płatności w polskich złotych nie ulegną zmianie.

Polecenie przelewu SEPA jest to usługa, która pozwala przesyłać środki pieniężne w walucie euro do banków działających w 33 krajach Europy, które zawarły porozumienie na realizację płatności w standardzie SEPA. Bank zleceniodawcy sprawdza, czy zlecenie klienta spełnia wymogi polecenia przelewu SEPA oraz, czy wskazany bank beneficjenta realizuje płatności zgodnie z zasadami SEPA. Polecenie przelewu SEPA musi spełniać następujące warunki:

  • Płatność jest wykonywana w walucie euro.
  • Bank odbiorcy i bank zleceniodawcy muszą być stronami porozumienia SEPA.
  • Zleceniodawca przy zleceniu płatności podaje numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN.
  • Przy poleceniach przelewu SEPA stosowana jest klauzula kosztowa SHA. Oznacza to, że koszty płatności dzielone są między zleceniodawcę a odbiorcę polecenia przelewu SEPA (żadne opłaty nie są potrącane z kwoty płatności).
  • Zlecenie płatności powinno zawierać kod BIC banku odbiorcy.

W przypadku, gdy płatność nie spełnia warunków wymienionych powyżej jest ona realizowana według innych standardów, co wiąże się z innym czasem realizacji zlecenia i kosztami dla jej uczestników.

Zalety polecenia przelewu SEPA:

  1. Realizacja płatności następuje standardowo w ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zlecenia.
  2. Nie ma limitów wartościowych i ilościowych dokonywanych transakcji.
  3. Płatność realizowana jest w walucie euro, ale rachunek może być prowadzony w innej walucie.
  4. Ze względu na standaryzację, koszty polecenia przelewu SEPA są co do zasady niższe od innych płatności w walucie euro.

Opracowała:

Krystyna Biełach
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Źródło: http://www.kir.com.pl

http://www.sepapolska.pl/images/Dokumenty/Polecenie_przelewu_SEPA_2014_07_15.pdf

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
»Archiwum
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS