01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » POIG 2007-2013
 
 
Zalecenia MRR dotyczące procedur związanych z OOŚ 2009/12/11

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazuje zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczące procedur związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ) dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE.

Zalecenia te dotyczą:

  1. wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ w związku z interpretacją przez KE pojęcia "zezwolenia na inwestycję" - zalecenia te zostały opracowane w oparciu o pismo Komisji Europejskiej z dnia 20 października 2009 r. i zostaną formalnie wprowadzone do Wytycznych MRR w sprawie OOŚ; jednakże powinny być stosowane od dnia ich otrzymania,
  2. celów systemu kontroli procedur środowiskowych i wymogów w zakresie dokumentacji środowiskowej dla projektów - wprowadzenie przedmiotowych zaleceń ma na celu jednolite stosowanie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (M.P. Nr 48, poz. 433).

Dokumenty:

 
POIG 2007-2013
»Działanie 1.4 - 4.1
»Działanie 4.2
»Działanie 4.4
»Poddziałanie 5.4.1
»Działanie 6.1
»Działanie 8.1
»Działanie 8.2
»Strefa Beneficjenta
»Archiwum
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Biuro Regionalnej Instytucji Finansującej:
ul. Spółdzielcza 8 | 15-441 Białystok | tel: 85 741 20 78 | fax: 85 742 00 44
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: rif.pfrr.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS