01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Regionalna Instytucja Finansująca » SPO RZL 2004-2006 » Archiwum
 
 
Konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie - Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL) 2004/10/29

INFORMUJEMY, ŻE POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)
jako Instytucja Wdrażająca
ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,
Schemat a „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”

Na terenie województwa podlaskiego wnioski o dofinansowanie należy składać

w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok


Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji w wersji elektronicznej oraz Wytyczne dla Beneficjentów zawierające szczegółowe wymagania dla konkursu można pobrać w wersji elektronicznej z witryny internetowej PARP pod adresem: www.parp.gov.pl/efs1.html

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, że Generator Wniosków, uaktualniony o formularze dla Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w wersji z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL, został zawieszony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Prosimy o przygotowywanie wszystkich wniosków o dofinansowanie składanych w ramach schematu A Działania 2.3 SPO RZL przy użyciu ww. aplikacji. Wnioski przygotowane poza Generatorem Wniosków nie będą akceptowane w Regionalnych Instytucjach Finansujących.

Weryfikacja formalna wniosku nastąpi w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w ciągu 14 dni kalendarzowych po jego złożeniu.

Wnioski złożone do 2 listopada 2004 r. do godz. 15.00 zostaną ocenione merytorycznie przez Komisję Oceny Projektów, której obrady rozpoczną się 30 listopada 2004r.

Wnioski złożone do 31 grudnia 2004 r. do godz. 15.00 zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów, której obrady rozpoczną się 28 stycznia 2005 r.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronach internetowych PARP.

Kolejne terminy dotyczące harmonogramu przyjmowania i oceny wniosków w następnym roku zostaną ogłoszone w styczniu 2005 r.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego pod numerem 085/ 741-20-78 w godz. 8.00-16.00 lub pod adresem fundacja@pfrr.bialystok.pl a także w PARP pod numerem infolinii: 0-801-33-22-02 w godz. 9.00-13.00 lub pod adresem info@parp.gov.pl

Ogólne informacje dla Projektodawców o możliwościach skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego zawiera „Poradnik dla Beneficjentów” dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl

Wnioski można składać w trybie ciągłym do 31 grudnia 2006 r. Limit środków na realizację schematu a) określony jest w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.3 dostępnym na stronach internetowych PARP.

 
POIG 2007-2013
SPO WKP 2004-2006
SPO RZL 2004-2006
»Archiwum
PHARE - RZL
PHARE
Listy przyznanych dotacji
Statystyki
Kontakt
Udzielanie informacji
Linki

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS