01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » €ko-Kluby
 
 
Informacje o projekcie €ko-Kluby Przedsiębiorczości

Wychodząc naprzeciw istniejącym potrzebom edukacyjnym w zakresie przedsiębiorczości, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oferuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego cykl szkoleń i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości i ekologii. Zajęcia są elementem projektu pt. „€ko-Kluby Przedsiębiorczości — promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”, który jest realizowany od marca br. wspólnie z partnerem Impetus Europe Consulting Group Ltd. z Malty.

Projekt jest realizowany w 10 wybranych w konkursie szkołach. Każdy €ko-Klub liczy 10 członków, którzy uczestniczą w szkoleniach z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, zagadnień prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz podatków. Kluby zostały wyposażone w zestaw podręczników, dzięki którym uczniowie mogą pogłębiać wiedzę z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i ekologii. Ciekawym doświadczeniem będzie możliwość poznania przez uczniów praktyki biznesowej przedsiębiorstw maltańskich, która zostanie zaprezentowana przez partnera projektu podczas seminarium. Następnie, podczas warsztatów, uczniowie przygotują biznes plan opisujący wymyśloną przez nich firmę, której działalność musi spełniać kryterium bycia przyjaznej dla środowiska. Koncepcja przyszłej firmy zostanie oceniona przez komisję konkursową, przed którą nastąpi prezentacja biznes planów każdego €ko-Klubu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na konferencji z udziałem uczniów i zaproszonych gości. Zwycięski €ko-Klub otrzyma możliwość udziału w wyjeździe studyjnym na Maltę, podczas którego uczniowie zapoznają się z działalnością podobnych klubów w szkołach na Malcie oraz możliwościami współpracy z rówieśnikami w ramach projektów międzynarodowych.

Istotnym elementem projektu jest wskazanie związku między potrzebą ciągłego rozwoju gospodarczego z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Celem jest pokazanie jak należy podchodzić do kwestii zanieczyszczenia środowiska oraz technologii jego ochrony już w momencie podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz jak rozwijać firmę przyjazną środowisku. W warunkach województwa podlaskiego jest to ważny aspekt rozwoju, ponieważ około 30 % jego obszaru zajmują tereny będące pod ochroną, również w ramach obszarów Natura 2000.

Projekt został objęty patronatem Komisji Europejskiej poprzez włączenie jako ogniwo Kampanii Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy w zakresie promocji ochrony środowiska i edukacji o ekologii. Oznacza to, iż projekt realizuje cele polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i stanowi dobrą praktykę do naśladowania w innych regionach Europy.

Dodatkowych informacji udziela:

Barbara Smolińska tel. 085 740 86 74,
Tomasz Stypułkowski tel. 085 740 86 73,

e-mail: eko-kluby@pfrr.pl

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczeo oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

€ko-Kluby
»Wydarzenia
»Patronat
»Dokumenty do pobrania
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS