01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konkursy, targi, misje » Archiwum 2008
 
 
Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji-2008” 2008/10/17

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji-2008”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, organizacji pozarządowych oraz uczestników indywidualnych jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego w ramach konkursu jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie – oznacza to, że firmy, podmioty, gminy prowadzące politykę rozwojową we własnej organizacji mogą liczyć na wyróżnienie w ramach konkursu.


Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty - wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie: www.liderzyinnowacji.pl

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

 • Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
 • Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
 • Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, inne org. pozarządowe), inne organizacje /podmioty (nie wymienione w pozostałych grupach),
 • Grupa 4 - uczestnicy indywidualni (przedstawiciele środowisk akademickich, nauki, kultury, sportu), którzy podejmują i realizują projekty i inicjatywy o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 • Innowacyjna firma,
 • Innowacyjny produkt,
 • Innowacyjna usługa,
 • Innowacyjna gmina,
 • Innowacyjna organizacja,
 • Innowacyjny projekt.

Mecenasem konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Dotychczas konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji-2008” został objęty patronatem m.in. przez:

 • Ministerstwo Gospodarki,
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Narodowy Bank Polski,
 • Polską Agencję Rozwoju Regionalnego,
 • ARiMR,
 • Marszałków poszczególnych województw.

Pełna lista Patronatów, Regulamin konkursu oraz ankiety dla uczestników dostępne są na stronie konkursu:

www.liderzyinnowacji.pl

Podmioty, chcące wziąć udział w konkursie, powinny wypełnić ankietę i odesłać ją na adres Biura Konkursu.

Termin nadsyłania pocztą wypełnionych ankiet upływa 31.10.2008r.

Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej konkursu oraz w Biurze Konkursu:

Fundacja Innowacji i Rozwoju
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel: +4822 6213000
e-mail: konkurs@fiir.org.pl

 
AMBASADOR BIZNESU
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS