01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2008
 
 
Seminarium informacyjne w Białymstoku dotyczące dofinansowania inwestycji z funduszy strukturalnych 2008/06/04

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza na seminarium informacyjne:

"Dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka",

które obędzie się w dniu 18 czerwca 2008r. (środa) w sali 203, w budynku Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Seminarium skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.


Prelegentami podczas seminarium będą osoby od lat zajmujące się problematyką dotacji unijnych, prowadzące seminaria i szkolenia o tej tematyce, piszące wnioski, udzielające informacji na temat środków pomocowych dostępnych z funduszy unijnych. Podczas seminarium zostanie omówiony Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw oraz Działania skierowane na możliwość dofinansowania inwestycji przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W celu wzięcia udziału w seminarium należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia (214kB) faksem na numer 085 740 86 85, e-mailem: isajuk@pfrr.pl lub pocztą na załączonym formularzu do dnia 16 czerwca 2008r. W karcie zgłoszenia proszę wpisać osoby, które wezmą udział w seminarium.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.Ilość miejsc ograniczona (35 miejsc).
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Isajuk, tel. 085 740 86 79, 740 86 83, e-mail: isajuk@pfrr.pl

Program seminarium (187kB)

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS