01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2008
 
 
Oznakowanie CE – zaproszenie na bezpłatne warsztaty tematyczne 2007/08/24

Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach umowy bliźniaczej “Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia” pragną zaprosić przedstawicieli firm produkcyjnych i importerów na bezpłatne warsztaty omawiające poszczególne dyrektywy nowego podejścia.

Dyrektywy nowego podejścia są europejskimi aktami prawnymi, określającymi minimalne i obowiązkowe wymagania bezpieczeństwa dla różnych grup wyrobów, które należy spełnić przed ich wprowadzeniem do obrotu i oddaniem do użytku na Jednolitym Rynku Europejskim (jego częścią jest również rynek polski). Spełnienie przez wyroby wymogów określonych w dotyczących ich dyrektywach upoważnia do naniesienia na takie wyroby oznakowania CE. Odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu wyrobu spełniającego zasadnicze wymagania bezpieczeństwa spoczywa na jego producencie.


Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

Uczestnictwo w warsztatach to dla przedsiębiorców okazja do zdobycia praktycznej wiedzy na temat:

  • wymagań prawnych dla wyrobów, które powinny nosić znak CE,
  • sposobu, w jaki należy te wymagania spełnić (m.in. zharmonizowane normy europejskie),
  • sposobu przygotowania niezbędnej dokumentacji i przeprowadzania procedury oceny zgodności wyrobu, itp.

Warsztaty będą prowadzone przez międzynarodowych ekspertów działających w tej dziedzinie od wielu lat (pochodzących m.in.. z ON Austria, SIQ – Słowenia, TUV Austria). Spotkania będą tłumaczone na język polski, a uczestnictwo w nich jest dla przedsiębiorców nieodpłatne.

Gdzie przesłać zgłoszenie?

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach proszone są o przesłanie zgłoszenia (29kB), ze wskazaniem miejsca warsztatu na adres: dominika_wieczorek@parp.gov.pl.

Gdzie i kiedy odbędą się warsztaty?

Warsztaty omawiające poszczególne dyrektywy nowego podejścia organizowane będą od września 2007 do marca 2008 roku, w następujących miastach i terminach:

Miasto

Termin

Omawiane dyrektywy

Wrzesień 2007

Warszawa

03/04.09.2007

Urządzenia ciśnieniowe

Warszawa

05/06.09.2007

Nieskonapięciowa,

Kompatybilności elektromagnetycznej,

Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe

Warszawa

17/18.09.2007

Maszynowa

Gdańsk

19/20.09.2007

Maszynowa

Październik 2007

Wrocław

01/02.10.2007

Urządzenia ciśnieniowe

Wrocław

03/04.10.2007

Zabawki

Wrocław

15/16.10.2007

Nieskonapięciowa,

Kompatybilności elektromagnetycznej,

Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe

Poznań

17/18.10.2007

Nieskonapięciowa,

Kompatybilności elektromagnetycznej,

Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe

Poznań

30/31.10.2007

Urządzenia spalające paliwa gazowe,

Efektywność energetyczna kotłów wodnych

Listopad 2007

Wrocław

12/13.11.2007

Maszynowa

Poznań

14/15.11.2007

Maszynowa

Poznań

28/29.11.2007

Wyroby budowlane

Grudzień 2007

Kraków

10/11.12.2007

Urządzenia ciśnieniowe

Poznań

12/13.12.2007

Dźwigi

Styczeń 2008

Katowice

07/08.01.2008

Nieskonapięciowa,

Kompatybilności elektromagnetycznej,

Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe

Kraków

09/10.01.2008

Nieskonapięciowa,

Kompatybilności elektromagnetycznej,

Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe

Kraków

22/23.01.2008

Wyroby medyczne

Warszawa

24/25.01.2008

Wyroby medyczne

Luty 2008

Kraków

04/05.02.2008

Maszynowa

Katowice

06/07.02.2008

Maszynowa

Gdańsk

19/20.02.2008

Rekreacyjne jednostki pływające

Warszawa

20/21.02.2008

Dźwigi

Warszawa

25/26.02.2008

Wyroby budowlane

Katowice

27/28.02.2008

Wyroby budowlane

Marzec 2008

Warszawa

03.03.2008

Ogólne bezpieczeństwo produktów

Poznań

04.03.2008

Ogólne bezpieczeństwo produktów

Poznań

05.03.2008

Środki ochrony indywidualnej

Warszawa

06.03.2008

Środki ochrony indywidualnej

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS