01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2008
 
 
Panel konsultacyjny "Procedura oceny oddziaływania na środowisko" 2008/11/26

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa na panel konsultacyjny "Procedura oceny oddziaływania na środowisko", który odbędzie się 12 grudnia 2008r. (piątek) w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku w godzinach od 10:00 do 14:00. Panel konsultacyjny skierowany jest do właścicieli i pracowników mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

W trakcie panelu konsultacyjnego, z uczestnikami, zostaną przeprowadzone konsultacje z zakresu procedury oceny oddziaływania na środowisko. Ekspertem będzie osoba od lat zajmująca się tematyką związaną z oceną oddziaływania na środowisko.


Podczas panelu konsultacyjnego uczestnicy zostaną zapoznani z takimi zagadnieniami, jak m.in:

  • ocena oddziaływania na środowisko w świetle ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
  • udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • postępowanie związane z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  • podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
  • postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
  • uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniu w sprawach ochrony środowiska,
  • nowe organy administracji w ochronie środowiska.

Kartę zgłoszenia (280kB) udziału w panelu konsultacyjnym prosimy przesłać faksem na numer 085 740868, e-mailem: isajuk@pfrr.pl lub pocztą do dnia 08.12.2008r. W karcie zgłoszenia proszę wpisać osoby, które wezmą udział w panelu konsultacyjnym.

Uczestnictwo w panelu konsultacyjnym jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona (30 miejsc). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Panel konsultacyjnyorganizowany jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dodatkowych informacji udzielają:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w panelu konsultacyjnym.

Program panelu (251kB)

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS