01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » Projekt INNOWATCH
 
 
Informacja o projekcie INNOWATCH 2005/06/01

InnoWatch jest projektem europejskim realizowanym w ramach 6 Programu Ramowego dofinansowany przez Komisję Europejską. Jego pełna nazwa to „Zastosowanie Metodologii Obserwacji Technologii do oceny wpływu Regionalnej Strategii Innowacyjności na sektor MSP”. InnoWatch należy do sieci „Nowatorskich programów w Europie”. Jest to wspólna platforma współpracy i wymiany doświadczeń dla regionów rozwijających się lub wdrażających regionalne strategie i projekty innowacyjne.

Wpływ regionalnej polityki pobudzania innowacyjności MSP jest bardzo istotny w rozwoju regionalnym. Dlatego też Komisja Europejska zdefiniowała potrzebę stworzenia systemu zdolnego do ciągłego pomiaru wpływu oceny regionalnych strategii innowacyjnych. System ten powinien być standardowy i móc podlegać transformacji z jednego regionu do drugiego. Tylko w ten sposób Unia Europejska oraz narodowi i regionalni czołowi partnerzy zaangażowani w kształtowanie strategii innowacyjnej będą mogli „mówić wspólnym głosem” oraz być zorientowani w realiach przedsiębiorstw i innowacjach w ich obszarze. W tym celu Komisja uruchomiła osiem projektów rozwoju będących prototypem tego systemu, a InnoWatch jest jednym z nich.


Celem projektu jest opracowanie wspólnych metod oceny wpływu regionalnej polityki innowacyjności na gospodarkę regionalną a następnie wdrożenie ich w regionie madryckim (Hiszpania), w Katanii (Włochy), w regionie Ile de France (Francja) oraz w regionie podlaskim (Polska). W ramach projektu zostanie wykonana także analiza benchmarkingowa oparta na uzyskanych wynikach badań w poszczególnych regionach. Rezultatem tej analizy będzie dokładna rekomendacja dla regionalnej strategii innowacyjności oparta na zidentyfikowaniu sukcesów, wynikach analizy specyfiki regionów oraz regionalnym systemie wsparcia.

Partnerzy Konsorcjum INNOWATCH:

Koordynator Konsorcjum:
Madrid’s Entrepreneurial Association – Hiszpania
www.ceim.es

The Consortium Catania Riserche - Włochy
wwwold.unict.it/ccr/eng/home.html

The Chamber of Commerce and Industry of Paris - Francja
www.ccip.fr

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego - Polska
www.pfrr.pl


Strona główna projektu: www.idetra.com/INNOWATCH

KONTAKT:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Bartosz Sokół: tel: 085 740 86 75, e-mail: sokol@pfrr.pl

Agnieszka Pałusewicz-Sarosiek: tel: 085 740 86 89, e-mail: sarosiek@pfrr.pl

 
€ko-Kluby
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS