01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2007
 
 
Seminarium na temat Krajowego Systemu Usług oraz przewidywanych form wsparcia w ramach dotacji unijnych na lata 2007 - 2013 2007/10/03

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne seminarium na temat Krajowego Systemu Usług oraz przewidywanych form wsparcia w ramach dotacji unijnych na lata 2007-2013. Seminarium odbędzie się 18 października 2007 w Hotelu Branicki w Białymstoku i jest skierowane do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, osób podejmujących działalność gospodarczą oraz przedstawicieli samorządu szczebla lokalnego i regionalnego.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną usługi oferowane przez ośrodki KSU w regionie, tj: usługi doradcze o charakterze ogólnym, usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, usługi informacyjne, usługi szkoleniowe, usługi finansowe - udzielanie poręczeń i pożyczek.


Zostaną również zaprezentowane informacje nt. programów pomocowych na lata 2007-2013 – Regionalny Program Operacyjny dla woj. podlaskiego oraz Programy Operacyjne: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zgłosić uczestnictwo, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia (85kB) na numer faksu 085 7408685 lub na adres e-mailowy isajuk@pfrr.pl do dnia 15 października 2007r.

Program seminarium (217kb)

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS