01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2007
 
 
Międzynarodowe spotkanie kooperacyjne „ecoForum 2007” dotyczące recyklingu odpadów, 28 czerwca 2007, Białystok 2007/05/22

Ośrodek Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia NEPIRC, działający w ramach Sieci IRC i wspomagający rozwój gospodarczy i potencjał innowacyjny regionów Podlasia, Lubelszczyzny oraz Warmii i Mazur, przedstawia Państwu propozycję udziału w międzynarodowym spotkaniu kooperacyjnym „NEPIRC ecoForum 2007 on recycling and waste management technologies” (NEPIRC ecoForum 2007 Recykling oraz Technologie Zarządzania Odpadami). Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2007 roku w Hotelu Branicki w Białymstoku, a jej adresatami są przedsiębiorstwa działające w branży zagospodarowania odpadów i recyklingu tworzyw sztucznych, szkła i złomu.


NEPIRC ecoForum 2007 organizowane jest przez ośrodki IRC, do których należą: IRC Polska Północno-Wschodnia, ZENIT — Centrum Innowacji i Technologii w Nordheim-Westfalen, Malta Enterprise, Uniwersytet Technologii i Gospodarki w Budapeszcie i włoski ośrodek badawczo-rozwojowy CNR.

Podlasie będące częścią „Zielonych Płuc Polski” to region wyróżniający się na tle kraju unikatowymi walorami środowiska przyrodniczego. Niepowtarzalne krajobrazy, ogromna różnorodność fauny i flory, występowanie obszarów prawnie chronionych i czyste powietrze to podstawowe wartości, które należy chronić.

Ochrona środowiska to kluczowy cel dla wielu instytucji i przedsiębiorców działających na Podlasiu, stąd tak dużym zainteresowaniem cieszy się zagadnienie recyklingu i zagospodarowania odpadów przemysłowych. „Czysty przemysł” to priorytet dla regionu, bez którego niemożliwym byłoby zachowanie jego unikatowości.

Spotkaniu kooperacyjnemu będzie towarzyszyć konferencja pt. „Fundusze Strukturalne w ramach nowej perspektywy finansowej 2007-2013 dla przedsiębiorstw sektora ochrony środowiska”, w ramach której między 9:00 a 13:00 odbędzie się cykl prezentacji. Podejmowane zagadnienia to m.in. inwestycje proekologiczne w nowej perspektywie finansowej UE 2007-2013, zarządzanie projektami i prezentacja, która przybliży Państwu działalność Sieci IRC.

Udział w NEPIRC ecoForum 2007 to możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku europejskim i światowym, a także szansa na nawiązanie nowych kontaktów i współpracy międzynarodowej. Wśród uczestników spotkania znajdą się przedsiębiorcy stowarzyszeni w Sieci IRC, którzy chętnie podzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu innowacyjnych technologii proekologicznych.

Dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej nie ponoszą Państwo kosztów związanych z udziałem w konferencji i spotkaniu kooperacyjnym.

Jeżeli chcieliby Państwo wziąć udział w spotkaniach kooperacyjnych z firmami z zagranicy obecnymi na konferencji (zapewniamy tłumaczenie) uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mailowy: patryk.koc@case.com.pl lub pod numerem telefonu podanym poniżej.

Mając na uwadze fakt, że liczba uczestników jest ograniczona, prosimy o przesłanie e-maila z imieniem, nazwiskiem i nazwą firmy oraz telefonem kontaktowym lub przesłanie faxu na numer 22 892 08 69.

Termin rejestracji mija 22 czerwca 2007.

Więcej informacji na temat Sieci IRC znajdą Państwo na stronie www.case-doradcy.com.pl
w zakładkach Projekty/IRC lub stronie konsorcjum NEPIRC www.nepirc.pl.

Dane kontaktowe:

Patryk Koć
CASE-Doradcy Sp. z o. o.
e-mail: patryk.koc@case.com.pl
tel: 022 892 08 69

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS