01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2007
 
 
Seminarium w Warszawie dotyczące zmian w dyrektywie "Rekreacyjne jednostki pływające" 2007/01/19

Ministerstwo Gospodarki zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium dotyczącym dyrektywy Rekreacyjne jednostki pływające (94/25/EC) oraz jej nowelizacji zawartej w dyrektywie 2003/44/EC. Dyrektywa reguluje kwestie podstawowych wymagań bezpieczeństwa związanych z projektowaniem i konstrukcją statków, procedurami oceny zgodności, deklaracją zgodności UE. W Dyrektywie ujęto regulacje bezpieczeństwa (projektu i konstrukcji), emisji spalin oraz hałasu.

Osobą prowadzącą seminarium będzie ekspert z Austrii: Pan Wolfgang Lentsch. Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83 w Warszawie, sala 160, w dniu 30 stycznia 2007r.

Powyższa dyrektywa weszła w życie 16 czerwca 1966 roku, a obowiązuje od 16 czerwca 1998 roku. Od tego czasu, wytwórcy i importerzy nie mogą już wprowadzać do obrotu rekreacyjnych jednostek pływających ani ich części, niespełniających zasadniczych wymagań tej dyrektywy. Poza wymaganiami technicznymi, dyrektywa nakłada na producenta obowiązek przechowywania dokumentacji technicznej zawierającej wszystkie niezbędne dane, oficjalnego oświadczenia o zgodności wyrobu z wymogami dyrektywy w deklaracji zgodności, naniesienia na wyrób oznakowania CE oraz poinformowania użytkowników o sposobie bezpiecznego użytkowania i konserwacji wyrobu na tablicy informacyjnej lub w instrukcji użytkowania.

Dokładniejsze informacje na temat seminarium znajdą Państwo w załączonym programie (26kB). Seminarium będzie tłumaczone na język polski.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu Umowy Bliźniaczej PL2005/IB/EC-01 - „Wsparcie MSP we wdrażaniu Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia”. Projekt finansowany jest ze środków UE, a udział w seminarium jest nieodpłatny.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Pani Dominiki Wieczorek (Asystentki Projektu), tel: 022 432 82 16, e-mail: dominika_wieczorek@parp.gov.pl.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa udziału w seminarium do dnia 25 stycznia 2007 drogą elektroniczną na adres Pani Dominiki Wieczorek dominika_wieczorek@parp.gov.pl.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS