01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2007
 
 
Seminarium w Warszawie dotyczące zmian w dyrektywach Komisji Europejskiej 2007/02/05

Ministerstwo Gospodarki zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnym, bezpłatnym seminarium na którym omówione zostaną następujące dyrektywy:

  • Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (73/23/ECC),
  • Kompatybilność elektromagnetyczna (89/336/EC oraz 2004/108/EC),
  • Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne (1999/5/EC),
  • Efektywność energetyczna stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego (2000/55/EC),
  • Efektywność energetyczna chłodziarek, chłodziarek-zamrażarek i zamrażarek (96/57/EC).

Osobami prowadzącymi seminarium będą eksperci z Austrii i Słowenii: Pan Adolf Russold oraz Pan Vojko Koron. Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy ulicy Pańskiej 81/83 sala 160 w Warszawie, w terminie 7 i 8 lutego 2007 roku.


Urządzenia elektryczne stanowią ogromną liczbę wyrobów sprzedawanych na rynku i wykorzystywanych przez nieprofesjonalnych użytkowników. Dlatego w ich przypadku, szczególny nacisk położony jest na spełnienie wymogów bezpieczeństwa związanych z ryzykiem porażenia prądem elektrycznym. Z drugiej strony, wyroby elektryczne powinny spełniać nie tylko wymogi dyrektywy urządzenia elektryczne niskonapięciowe, ale równocześnie wymogi dyrektywy kompatybilność elektromagnetyczna i innych dyrektyw odnoszących się do tego samego wyrobu (jak np. dyrektywa maszynowa), czy też wymogów efektywności energetycznej. Specjalną kategorią wyrobów, w ramach urządzeń elektrycznych, która w ostatnim czasie najszybciej się rozwija są urządzenia radiowe i terminale telekomunikacyjne.

Seminarium będzie tłumaczone na język polski . Projekt finansowany jest ze środków UE, a udział w seminarium jest nieodpłatny .

Ewentualne pytania prosimy kierować do Pani Dominiki Wieczorek (Asystentki Projektu), tel: 022 432 82 16, e-mail: dominika_wieczorek@parp.gov.pl.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa udziału w seminarium do 1 lutego 2007r. drogą elektroniczną na adres Pani Dominiki Wieczorek dominika_wieczorek@parp.gov.pl.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS