01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konkursy, targi, misje » Archiwum 2004
 
 
Eurokonkurs społeczno-gospodarczy "Przyjaciel Europy" 2004/10/04

Eurokonkurs społeczno-gospodarczy "Przyjaciel Europy" jest otwartym konkursem przygotowywanym przez proeuropejską organizację społeczną - Stowarzyszenie PRO EUROPA, w celu wyróżnienia osób i podmiotów gospodarczych, które poprzez swój wkład społeczny, gospodarczy lub polityczny w szeroko pojęty proces integracji europejskiej przyczyniają się do przyspieszenia pozytywnych zmian w polskim życiu społeczno-politycznym, modernizacji polskiej gospodarki - w tym rolnictwa, upowszechniania zachowań proekologicznych, a w efekcie do podwyższania stopy życiowej Polaków. Pragniemy docenić i promować tych, którzy swoją działalnością wpływają na wizerunek Polski w Europie. Najważniejszym kryterium konkursowym jest wkład kandydata w życie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem działalności proeuropejskiej.

Eurokonkurs organizowany jest raz w roku w pięciu kategoriach:

  • Europejska osobowość
  • Przedsiębiorstwo europejskie (rozpatrywana w dwóch grupach: małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa)
  • Europejskie gospodarstwo rolne
  • Europejski inwestor zagraniczny w Polsce
  • Europejskie przedsiębiorstwo ekologiczne

Honorowe Patronaty nad Eurokonkursem objęli już: Marszałek Sejmu RP Józef Oleksy, Wicepremier, Minister Gospodarki i Pracy Jerzy Hausner, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Olejniczak, Minister Środowiska Jerzy Swatoń . Pośród patronów medialnych znjadują się już: TVP1, Polskie Radio 1, Miesięcznik Integracja Europejska, Magazyn Ilustrowany Ambasador.

Konkurs ma charakter otwarty - zarówno osoba, instytucja, przedsiębiorstwo, jak i organizacja pozarządowa może zgłosić swojego kandydata, w w/w kategoriach, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy lub może sama przystąpić do konkursu. Zgłoszenia konkursowe oceni Kapituła Konkursowa złożona z przedstawicieli świata nauki, kultury, gospodarki, mediów i organizacji pozarządowych, która wyłoni laureatów i wyróżnionych w każdej z kategorii. W sumie nagrodzimy 30 „laureatów” oraz 30 „wyróżnionych”. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek i dyplomów nastąpi w czasie uroczystej Gali Finałowej w jednym z warszawskich teatrów. Ceremonii towarzyszyć będzie również część artystyczna.

Laureatów zamierzamy promować poprzez kampanię społeczną i medialną w Polsce i zagranicą. Szczegóły zamieścimy, obok prasy gospodarczej, również na stronach internetowych eurokonkursu:

http://www.eurokonkurs.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału lub zgłaszania kandydatów!

 
AMBASADOR BIZNESU
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS