01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konkursy, targi, misje » Archiwum 2005
 
 
XVI edycja Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi "Teraz Polska" 2005/11/24

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, która jest organizatorem XVI edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi "Teraz Polska" zaprasza firmy, które oferują produkty i usługi najwyższej jakości, zarówno te dotąd mało znane jak i te o uznanej renomie, chcące potwierdzić swoją pozycję na rynku. Podobnie jak w latach poprzednich nagrodą dla zwycięzców jest prawo do posługiwania się Godłem "Teraz Polska" oraz możliwość skorzystania z ulg i preferencji promocyjnych gwarantowanych przez Fundację.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podjęła decyzję o umożliwieniu - wszystkim firmom podlaskim - startu w Konkursie bez konieczności wnoszenia opłaty rejestracyjnej.


"Teraz Polska" to niekomercyjny, konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, zarówno tych o ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało znanych, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, są lub mogą stać się wzorem dla innych. Dotychczas przeprowadzono piętnaście edycji Konkursu. Wzięło w nich udział ponad 4000 przedsiębiorstw, nagrodzono 299 firm, które dzięki posługiwaniu się Polskim Godłem Promocyjnym odniosły sukces rynkowy lub ugruntowały swoją pozycję.

We wrześniu 2005 roku rozpoczęła się kolejna XVI edycja Konkursu "Teraz Polska" na Najlepsze Produkty i Usługi. Wnioski konkursowe można składać do 16 stycznia 2006 roku. Następnie rozpoczną się oceny eksperckie, które potrwają do końca kwietnia. Przedsiębiorstwa startujące w XVI edycji Konkursu „Teraz Polska” będą mogły składać wnioski konkursowe w dwóch kategoriach: na najlepsze produkty oraz na najlepsze usługi.

W obydwu przypadkach kryteria oceny są dostosowane do wielkości i możliwości firm - odmienne wymagania obowiązują dla firm małych, a odpowiednio wyższe - dla firm średnich i dużych. W przypadku firm produkcyjnych wyznacznikiem wielkości firmy startującej w konkursie jest liczba zatrudnionych (mała firma - do 50 zatrudnionych), natomiast wielkość firmy usługowej jest określana przez wysokość przychodu netto osiągniętego w 2004 roku (mała firma - do 1 mln zł przychodu). Zarówno w przypadku weryfikacji produktów jak i usług, w trakcie ocen szczególny nacisk kładziony jest na poziom jakości przedmiotu zgłoszenia, jego nowoczesność i innowacyjność, niezawodność oraz efektywność działania firmy. W przypadku niektórych produktów (dobra konsumpcyjne) przeprowadzana jest również ocena wzornicza. Wszystkie oceny dokonywane są przez Branżowe Komisje Ekspertów, w oparciu o kryteria Konkursu “Teraz Polska”, na podstawie przesłanych przez Uczestników Konkursu wniosków weryfikacyjnych.

Uroczyste zakończenie XVI edycji Konkursu odbędzie się w maju 2006 roku w Pałacu Prezydenckim i Teatrze Wielkim w Warszawie. Całość wydarzenia uświetni Koncert Galowy, podczas którego, w obecności zaproszonych gości oraz widzów przed telewizorami, Prezesi nagrodzonych firm odbiorą statuetki “Teraz Polska”.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW

Laureaci mają prawo do używania Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny okres, po ponownej weryfikacji poziomu jakości nagrodzonego produktu lub usługi.

Laureatom Konkursu przysługują następujące uprawnienia:

 • oznakowanie Polskim Godłem Promocyjnym “Teraz Polska” wyróżnionego produktu/usługi;
 • umieszczenie w formie dodatku, obok nazwy i logo firmy Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” wraz z informacją “Laureat Konkursu” we wszystkich materiałach promocyjnych oraz posługiwanie
  się Godłem w kampaniach reklamowych;
 • udział w kampaniach reklamowych organizowanych przez Fundację wspólnie z innymi Laureatami;
 • korzystanie ze zniżek wynegocjowanych przez Fundację na wybrane imprezy targowe
  i wystawiennicze;
 • promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Fundacji;
 • prezentacja Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą, w których uczestniczy Fundacja;
 • cykliczne informowanie o nagrodzonych przedsiębiorstwach na konferencjach prasowych;
 • wspieranie przez Fundację działań proeksportowych Laureatów;
 • członkostwo w Klubie "Teraz Polska".

WARUNKI UCZESTNICTWA W XVI EDYCJI KONKURSU "TERAZ POLSKA"

Do udziału w Konkursie "Teraz Polska" mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki formalne:

 • podmiot jest zarejestrowany od co najmniej 12 miesięcy i prowadzi działalność dla zysku;
 • podmiot nie prowadzi działalności na podstawie umowy licencyjnej lub franchisingowej;
 • zgłaszane produkty/usługi są przedmiotem własnej działalności zakładu zgłaszającego;
 • zgłaszane produkty/usługi są obecne na rynku od co najmniej 6 miesięcy.

Aby przystąpić do Konkursu należy:

przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną;

 • do dnia 16 stycznia 2006 r. złożyć w Biurze Konkursu wypełnioną ankietę weryfikacyjną (wniosek konkursowy);
 • dokonać opłat konkursowych (nie dotyczy firm z terenu woj. podlaskiego).

Szczegółowe informacje na temat warunków Konkursu, zasad i kryteriów oceny znajdą Państwo na stronie internetowej: www.terazpolska.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów: (022) 8260191, (022) 6309676.

 
AMBASADOR BIZNESU
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS