01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2004
 
 
Konferencja „Zamówienia publiczne dla przedsiębiorczych”, 30 listopada 2004, Białystok 2004/10/29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Podlaskim Centrum Euro Info organizuje cykl konferencji poświęconych problematyce systemu zamówień publicznych w Polsce.

W Białymstoku konferencja organizowana będzie 30 listopada 2004.

Udział w konferencji jest nieodpłatny - cykl finansowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urząd Zamówień Publicznych.


Jak zmienił się rynek zamówień publicznych po wstąpieniu Polski do UE?
Kto może ubiegać się o zamówienia publiczne?
Jakie środki ochrony prawnej mają do dyspozycji Wykonawcy?
Co sprawia Wykonawcom największe trudności przy ubieganiu się o zamówienia publiczne?

Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi biorąc udział w konferencji. Podsumowaniu najważniejszych zmian, które zaszły w systemie zamówień publicznych towarzyszyć będą prezentacje zagadnień, które w praktyce sprawiają Wykonawcom największe trudności. Szczegółowy zakres tematyczny konferencji przedstawiony jest w załączonym programie (35kB).

Konferencja adresowana jest do przedsiębiorców zainteresowanych zmianami, które nastąpiły na rynku zamówień publicznych w związku z wejściem w życie nowego Prawa Zamówień Publicznych oraz członkostwem Polski w UE. Wykłady podczas konferencji poprowadzą pracownicy Urzędu Zamówień Publicznych oraz niezależni konsultanci.

Wraz z materiałami konferencyjnymi dystrybuowane będą wśród uczestników konferencji nowe, przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych praktyczne poradniki dla przedsiębiorców ubiegających się o usługi i dostawy.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Podlaskie Centrum Euro Info
tel. 085 740 86 83
fax 085 740 86 85
e-mail: isajuk@pfrr.bialystok.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną lub faksem na podany wyżej adres. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 listopada 2004. W zgłoszeniu prosimy podać:

1. imiona, nazwiska, stanowiska zgłaszanych osób (osoby zgłaszane mogą być zastąpione),

2. imię i nazwisko, telefon, fax oraz e-mail osoby uprawnionej do dalszych kontaktów.

Formularz zgłoszenia (32kB) prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS