01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2005
 
 
Bezpłatne szkolenia - "Jak przygotować dobry projekt do ZPORR i SPO WKP ?" 2005/06/29

We wrześniu br. rozpoczynają się pierwsze szkolenia w ramach programu „Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów - szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego", finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Celem szkoleń jest pomoc potencjalnym beneficjentom ZPORR i SPO WKP w zakresie przygotowywania oraz zarządzania projektami zgodnie z zasadami i wymogami EFRR. Szkolenia są adresowane do podmiotów, które zamierzają ponownie składać wniosek do EFRR, jak również do tych, które swój wniosek składają po raz pierwszy.


Szkolenia i warsztaty

Program obejmuje cykl 122 szkoleń i 142 warsztatów organizowanych w 16 miastach we wszystkich województwach w kraju w okresie do końca listopada 2005 roku. Szkoleniami i warsztatami zostanie objętych 4.200 osób z całej Polski. Udział w szkoleniach i warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu, wyżywienia i ewentualnego noclegu. Uczestnicy szkoleń i warsztatów po zakończeniu cyklu otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Uczestnicy szkoleń

→ Szkolenia ZPORR

 • Jednostki samorządu gminy
 • Jednostki samorządu powiatu
 • Jednostki samorządu województwa
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe
 • Instytucje oraz organizacje sfery naukowo-badawczej
 • Regionalne i lokalne organizacje turystyczne
 • Fundacje, stowarzyszenia i ich związki oraz organizacje pozarządowe
 • Szkoły

→ Szkolenia SPO WKP

 • Przedsiębiorstwa
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Mikroprzedsiębiorstwa
 • Instytucje otoczenia biznesu

Tematyka

Program cyklu obejmuje:

 • Szkolenia dla beneficjentów ZPORR dotyczące projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR, zasad kwalifikowalności wydatków oraz procedur przetargowych.
 • Warsztat dla beneficjentów ZPORR dotyczący zarządzania projektami współfinansowanymi z EFRR.
 • Szkolenie dla beneficjentów SPO WKP dotyczące procedur związanych z realizacją projektów w ramach SPO WKP.
 • Warsztat dla beneficjentów SPO WKP dotyczący kwalifikowalności, procedur przetargowych oraz zarządzania projektami współfinansowanymi z EFRR.

Program szkoleń i warsztatów ZPORR (175kB)

Program szkoleń i warsztatów SPO WKP (136kB)

Harmonogram szkoleń i warsztatów (zlinkowany) (195kB)

Zgłoszenie

Udział w szkoleniach i warsztatach można zgłosić wypełniając:

formularz zgłoszeniowy ZPORR (36kB) lub

formularz zgłoszeniowy SPO WKP (36kB)

i wysyłać fo faksem (085) 732-94-84 lub pocztą email na adres biuro.bialystok@frdl.org.pl.

Rekrutację w województwie podlaskim prowadzi:

Pani Sylwia Borowczyk
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok

tel. (085) 732-17-88, 732-09-09
fax: (085) 732-94-84
biuro.bialystok@frdl.org.pl
www.frdl.org.pl/fundacja/osrodki.htm

Uwaga: o zakwalifikowaniu na szkolenia i warsztaty będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o zgłoszeniach na szkolenia i warsztaty można uzyskać dzwoniąc do ośrodka rekrutacyjnego (zobacz dane dla Twojego województwa) (zlinkowany).

Projekt „Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów - szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" realizuje Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Migut Media S.A. przy współudziale Fundacji Edukacji Ekonomicznej.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS