01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2005
 
 
Zaproszenie do wzięcia udziału w ”Europejskiej debacie publicznej” 2005/11/29

Wojewoda Podlaski serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w EUROPEJSKIEJ DEBACIE PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM, która odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3, w dniach 1, 6 i 9 grudnia 2005r.

Podczas tych trzech dni zorganizowane będą stoiska informacyjne oraz przeprowadzone będą wykłady i spotkania z następującymi organizacjami: Podlaski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Kuratorium Oświaty, Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Podlaski Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, Izba Celna w Białymstoku oraz specjalistami z innych instytucji.


Plan spotkań:

I DZIEN OTWARTY

/Młodzież – Edukacja – Praca w UE/

Czwartek, 1 grudnia 2005r. Godz. 10.00-14.00

Stoiska informacyjne:

 • Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku,
 • Kuratorium Oświaty
 • Podlaskiego Centrum Informacji Europejskiej,
 • Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku,

10.00-11.00 Program Leonardo da Vinci – możliwość pozyskania środków z funduszy europejskich /warsztaty/
12.00-13.00 Wykład połączony z dyskusją o pracach Konwentu Młodych, przygotowującego Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. /prowadzący – Anna Pudło, przedstawiciel Polski w pracach Konwentu Młodych/

KONFERENCJA REGIONALNA W BIAŁYMSTOKU

Wtorek, 6 grudnia 2005r. Godz. 10.00-14.00

10.00 – 12.30 Panel ekspercki:

 • Konstytucja Europejska – zmiana na lepsze? /Katarzyna Smyk, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej/
 • Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód – korzyści i zagrożenia. /dr Katarzyna Bagan-Kurluta, Uniwersytet w Białymstoku/
 • Perspektywa finansowa 2007-2013 szansą województwa podlaskiego. /Marcin Tyniewicki , Uniwersytet w Białymstoku/
 • Unia Europejska na co dzień. /Prof. dr hab. Mieczysława Zdanowicz, Uniwersytet w Białymstoku/

12.45 – 14.00 Kontrole Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w świetle doświadczeń Najwyższej Izby Kontroli. /przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli/

Lunch

II DZIEŃ OTWARTY

/Przedsiębiorczość – Kultura - Granice UE/

Piątek, 9 grudnia 2005r. Godz. 10.00-14.00

Stoiska informacyjne:

 • Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 • Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego,
 • Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku,
 • Izby Celnej w Białymstoku,

10.30–12.00 Konsultacje społeczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 „Rozwój Kultury i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego”.

12.15-13.15 Wykłady połączone z dyskusją

 • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego („Perspektywy wykorzystania środków UE w okresie programowania 2007-2013”).
 • Podlaski Oddział Straży Granicznej („Wpływ uregulowań prawnych układu Schengen na rozwój województwa podlaskiego oraz na życie i funkcjonowanie mieszkańców regionu”).
 • Izba Celna w Białymstoku („Zasady obrotu towarowego w UE - polska perspektywa".).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (085) 74-10-636.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS